Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Azure

H INFOLAB επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο της Microsoft και μέλος του LLPA (Leading Learning Partners Association) ανακοινώνει τη νέα σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Microsoft Azure και δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εκπαιδευτούν από τους καλύτερους εισηγητές και να πιστοποιηθούν στις νέες τεχνολογίες της Microsoft.

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις :

Fundamentals


Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust.

Exam : AZ-900

Course : AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals  or AZ-900T00 Microsoft Azure Fundamentals


Azure Data Fundamentals

 

Prove that you have the knowledge of core data concepts and how they are implemented using Microsoft Azure data services.

Exam : DP-900

Course : DP-900T00 Microsoft Azure Database Fundamentals


Azure AI Fundamentals

 

Prove that you have the knowledge of common ML and AI workloads and how to implement them on Azure.

Exam : AI-900

Course : AI-900T00 Microsoft Azure AI Fundamentals 

Associate


Azure Administrator

 

Azure Administrators implement, monitor, and maintain Microsoft Azure solutions, including major services related to compute, storage, network, and security.

 

Exam : AZ-104

Course : AZ-104T00

Microsoft Azure Administrator


Azure Developer

 

Azure Developers design, build, test, and maintain cloud solutions, such as applications and services, partnering with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement these solutions.

Exam : ΑΖ-204

Course : AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure


Azure Security Engineer

 

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure.

Exam : ΑΖ-500

Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies


Azure Database Administrator

 

The Azure Database Administrator implements and manages the operational aspects of cloud-native and hybrid data platform solutions built on Microsoft Azure data services and Microsoft SQL Server.

Exam : DP-300

Course : DP-300T00 Administering Relational Databases on Microsoft Azure


Azure Data Engineer

 

Azure Data Engineers design and implement the management, monitoring, security, and privacy of data using the full stack of Azure data services to satisfy business needs

Exams : DP-200 & DP-201

Courses : DP-200T01 Implementing an Azure Data Solution & DP-201T01 Designing an Azure Data Solution


Azure Data Scientist

 

Azure Data Scientists apply Azure’s machine learning techniques to train, evaluate, and deploy models that solve business problems

 

Exam : DP-100

Course : DP-100T01
Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure


Azure AI Engineer

 

Azure AI Engineers use Cognitive Services, Machine Learning, and Knowledge Mining to architect and implement Microsoft AI solutions involving natural language processing, speech, computer vision, bots, and agents

Exam : AΙ-102

Course : AI-102T00 (NEW)

Designing and Implementing an Azure AI Solution


Data Analyst

 

Data Analysts are responsible for designing and building scalable data models, cleaning and transforming data, and enabling advanced analytic capabilities that provide meaningful business value through easy-to-comprehend data visualizations..

Exam : DA-100

Course : DA-100T00 Analyzing Data with Power BI

Expert


Azure Solutions Architect

 

Microsoft Azure Solutions Architects must have expertise in compute, network, storage, and security so that they can design solutions that run on Azure.

Exams : AZ-303 & AZ-304

Courses : AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies &  AZ-304 Microsoft Azure Architect Design


Azure DevOps Engineer

 

Azure DevOps professionals combine people, process, and technologies to continuously deliver valuable products and services that meet end user needs and business objectives.

Exam : AZ-400  + (Certified Azure Administrator or Certified Developer Associate)

Course : AZ-400T00 Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions