Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Azure

H INFOLAB επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο της Microsoft και μέλος του LLPA (Leading Learning Partners Association) ανακοινώνει τη νέα σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Microsoft Azure και δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εκπαιδευτούν από τους καλύτερους εισηγητές και να πιστοποιηθούν στις νέες τεχνολογίες της Microsoft.

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις :

Fundamentals


Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust.

Exam : AZ-900

Course : AZ-900T00 Microsoft Azure Fundamentals

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Data Fundamentals

 

Prove that you have the knowledge of core data concepts and how they are implemented using Microsoft Azure data services.

Exam : DP-900

Course : DP-900T00 Microsoft Azure Database Fundamentals


Azure AI Fundamentals

 

Prove that you have the knowledge of common ML and AI workloads and how to implement them on Azure.

Exam : AI-900

Course : AI-900T00 Microsoft Azure AI Fundamentals 

Associate


Azure Administrator

 

Azure Administrators implement, monitor, and maintain Microsoft Azure solutions, including major services related to compute, storage, network, and security.

 

Exam : AZ-104

Course : AZ-104T00

Microsoft Azure Administrator

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Security Engineer

 

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure.

Exam : ΑΖ-500

Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Stack Hub Operator Associate

Candidates for the Azure Stack Hub Operator Associate certification are Azure administrators or Azure Stack Hub operators who provide cloud services to end users or customers from within their own datacenter using Azure Stack Hub.

Exam : AZ-600

Course : AZ-600T00 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Network Engineer Associate

Candidates for the Azure Network Engineer Associate certification should have subject matter expertise in planning, implementing, and maintaining Azure networking solutions, including hybrid networking, connectivity, routing, security, and private access to Azure services.

Exam : AZ-700

Course : AZ-700T00 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Data Engineer

 

Azure Data Engineers design and implement the management, monitoring, security, and privacy of data using the full stack of Azure data services to satisfy business needs

Exams : DP-203

Courses : DP-203T00

Data Engineering on Microsoft Azure  

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Data Scientist

 

Azure Data Scientists apply Azure’s machine learning techniques to train, evaluate, and deploy models that solve business problems

Exam : DP-100

Courses : DP-100T01 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure & DP-090

Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure AI Engineer

 

Azure AI Engineers use Cognitive Services, Machine Learning, and Knowledge Mining to architect and implement Microsoft AI solutions involving natural language processing, speech, computer vision, bots, and agents

Exam : AΙ-102

Course : AI-102T00

Designing and Implementing an Azure AI Solution

Enterprise Skills Initiative DCS


Data Analyst

 

Data Analysts are responsible for designing and building scalable data models, cleaning and transforming data, and enabling advanced analytic capabilities that provide meaningful business value through easy-to-comprehend data visualizations..

Exam : PL-300

Course : PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Developer

 

Azure Developers design, build, test, and maintain cloud solutions, such as applications and services, partnering with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement these solutions.

Exam : ΑΖ-204

Course : AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure Database Administrator

 

The Azure Database Administrator implements and manages the operational aspects of cloud-native and hybrid data platform solutions built on Microsoft Azure data services and Microsoft SQL Server.

Exam : DP-300

Course : DP-300T00 Administering Microsoft Azure SQL Solutions

Enterprise Skills Initiative DCS

Expert


Azure Solutions Architect

 

Microsoft Azure Solutions Architects must have expertise in compute, network, storage, and security so that they can design solutions that run on Azure.

Exam : AZ-305 + (Certified Azure Administrator Associate)

Course : AZ-305T00: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Enterprise Skills Initiative DCS


Azure DevOps Engineer

 

Azure DevOps professionals combine people, process, and technologies to continuously deliver valuable products and services that meet end user needs and business objectives.

Exam : AZ-400  + (Certified Azure Administrator or Certified Developer Associate)

Course : AZ-400T00 Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

Enterprise Skills Initiative DCS

Specialty


Azure Virtual Desktop Specialty

Candidates for the Azure Virtual Desktop Specialty certification are Microsoft Azure administrators with subject matter expertise in planning, delivering, and managing virtual desktop experiences and remote apps, for any device, on Azure.

Exam : AZ-140

Course : AZ-140T00 Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

Enterprise Skills Initiative DCS