Επιδότηση εκπαίδευσης προσωπικού μέσω ΛΑΕΚ 0,24% | 20.12.2018

To πρώτο σεμινάριο ITIL 4 Foundation στην Ελλάδα | 28.03.2019
02/05/2019
INFOLAB 10 χρόνια Cisco Academy | 10.04.2019
05/21/2019
τεστ

Ο  ΟΑΕΔ παρέχει μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%, σε κάθε επιχείρηση του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, την δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της.

Τι είναι ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24%;

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24%, που αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το 70% αυτού του πόρου για την κατάρτιση του προσωπικού της και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί μέχρι και το 100% του κόστους της εκπαίδευσης.

Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να έχει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της INFOLAB μπορούν να επιδοτηθούν μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης;

Για να υπολογίσετε το διαθέσιμο πόρο ΛΑΕΚ 0,24%  για το τρέχον έτος πολλαπλασιάστε την συνολική ακαθάριστη μικτή μισθοδοσία με το 0,24%. Το ποσό της επιδότησης είναι το 70% του διαθέσιμου πόρου.

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης εντός του 2018 ή δεν εξάντλησαν το ποσό που αναλογούσε στο προηγούμενο έτος έχει τη δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης στο τρέχον έτος.

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για εκπαίδευση.

Κατάθεση αιτήσεων και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

Η αίτηση για την επιδότηση της εκπαίδευσης γίνεται ηλεκτρονικά στο portal του ΛΑΕΚ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Η INFOLAB παρέχει δωρεάν στις επιχειρήσεις την υπηρεσία υποβολής της αίτησης.

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20/12 του τρέχοντος έτους. Η αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης υλοποιείται εντός του επομένου χρόνου.

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ως προς την υλοποίηση, περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο που ανακοινώνεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

Ενημερωθείτε για την εγκύκλιο ΛΑΕΚ 0,24% για το 2019.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους Συμβούλους Eκπαίδευσης της INFOLAB.