Επιστροφές

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Infolab.gr χρησιμοποιείται για προκαταβολές για συμμετοχή σε μαθήματα . Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται καθώς δεσμεύουν θέση σε μαθήματα