Νέα τμήματα Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων

Γνωρίστε πρώτοι το Microsoft Azure! | 05.09.2019
09/06/2019
Προγράμματα πτυχιούχων ΑΝΕΡΓΩΝ 25-45 ετών για απασχόληση σε ειδικότητες Πληροφορικής | 25.11.2019
11/26/2019
τεστ

Πρόγραμμα σεμιναρίων επιχειρησιακών δεξιοτήτων

 


Social Media for Business

Το σεμινάριο παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των social media που είναι απαραίτητες για να αναβαθμίσουν την προβολή της επιχείρησής τους ή για να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασία.

Το σεμινάριo απευθύνεται σε επιχειρηματίες και σε στελέχη Μarketing καθώς και σε νέους εργαζόμενους στον τομέα του Marketing.

Έναρξη τμήματος | Μαρούσι : 1/11/2019 – Θεσσαλονίκη : 14/10/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Χτίζοντας το προφίλ του προϊσταμένου – Ηγέτη (Workshop)

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες του ρόλου του προϊσταμένου, ανεξάρτητα από τα εργασιακά καθήκοντα, και να μπορούν να ενισχύουν την αξιοπιστία και το κύρος τους επιτυγχάνοντας καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε στέλεχος, προϊστάμενο, Διευθυντή ή επιχειρηματία που διοικεί και συνεργάζεται μέσα σε ιεραρχικές δομές.

Έναρξη τμήματος | Μαρούσι : 21/10/2019 & Θεσσαλονίκη : 10/10/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αποτελεσματικές παρουσιάσεις – Presentation Skills (Workshop)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν για να παρουσιάζουν τις σκέψεις, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα τους αποτελεσματικότερα και να επιτυγχάνουν τους στόχους των παρουσιάσεων.

Έναρξη τμήματος | Μαρούσι : 18/11/2019 & Θεσσαλονίκη : 21/11/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών (Workshop)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τους παράγοντες που  επηρεάζουν την εξυπηρέτηση πελατών και να προσεγγίσουν μεθόδους που μπορούν να τη βελτιώσουν. Απευθύνεται σε όσους έρχονται σε επαφή με κόσμο, ασχολούνται με πωλήσεις ή εξυπηρέτηση και επιθυμούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους.

Έναρξη τμήματος | Θεσσαλονίκη : 31/10/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρώτες Βοήθειες – Επείγοντα περιστατικά

Στόχος του σεμιναρίου «Πρώτες Βοήθειες – Επείγοντα περιστατικά» είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού. Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό EMP Medic First Aid για τη σωστή και ασφαλή παροχή Πρώτων βοηθειών και οδηγεί σε πιστοποίηση.

Έναρξη τμήματος | Μαρούσι : 5/10/2019 & Θεσσαλονίκη : 28/09/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Γραμματεία Διοίκησης – Βοηθός Διοίκησης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που εργάζεται ως γραμματέας ή διοικητικό στέλεχος οργανισμού ή επιχείρησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να οργανώσει το γραμματειακό κομμάτι της επιχείρησής του και να εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές managment και εσωτερικής διοίκησης της.  Οι συμμετέχοντες μετά από εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποίηση.

Έναρξη τμήματος | Θεσσαλονίκη : 11/10/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

PRINCE2 2017 Foundation & Practitioner

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει την μεθοδολογία PRINCE2 2017 για αποτελεσματική Διαχείριση Έργων καλύπτοντας τις επτά διεργασίες, τα επτά θέματα και τις επτά αρχές που είναι καίριας σημασίας για την εκτέλεση ενός έργου κατά PRINCE2.

Έναρξη τμήματος | Μαρούσι : 29/10/2019 – Θεσσαλονίκη : 04/11/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Business English

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Business English» απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στον εργασιακό τους χώρο και παράλληλα να ενισχύσουν την επαγγελματικής τους εξέλιξη αλλά και σε αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση για Business English.

Έναρξη τμήματος | Θεσσαλονίκη : 24/09/2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος