Παράταση της ισχύς των exam voucher του EC-Council λόγο COVID-19 | 23.03.2020

Αλλαγές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης & πιστοποίησης της Microsoft λόγο COVID-19 | 23.03.2020
03/26/2020
To LLPA κέρδισε το “Microsoft Partner of the Year 2020 Learning Award” | 20.07.2020
08/28/2020
τεστ

To  EC-Council παρατείνει η ισχύ των exam voucher που λήγουν μεταξύ 1 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Extending Exam Vouchers for Students
We understand that while training and education environments are changing, students are continuing to prepare for EC-Council exams. However, onsite exams within a testing center may be affected by travel restrictions, temporary business closures, and other restrictions. In result, EC-Council is extending all exam vouchers expiring between March 1, 2020 and June 30, 2020 to a new extended expiration date of September 30, 2020. Any candidate currently holding a voucher that expires within this date range can contact EC-Council’s Certification Manager at certmanager@eccouncil.org to receive the free extension. EC-Council will continue to track the developments of the COVID-19 pandemic and will make further arrangements as necessary.