Πιστοποιήσεις Βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής

Η INFOLAB υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες Πληροφορικής σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο καθώς και για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια αναγνωρισμένη από το Ελληνικό δημόσιο πιστοποίηση.

Εξερευνήστε τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης που σας προσφέρουμε:

ECDL Profile Base

Ενότητες :  Ms Word, Ms Excel και την Χρήση Διαδικτύου

ECDL Profile Standard

ECDL Profile Base + Ms Powerpoint ή/και Ms Access

 

ECDL Profile Advanced

ECDL Profile Standard + Ms Word Advanced, Ms Excel Advanced, Ms Access Adanced, Ms Powerpoint