Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία “INFOLAB”  ως εκπαιδευτικός οργανισμός που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Παπαναστασίου 66, 54642, Τηλ. 2310914191, και υποκατάστημα Λεωφ. Κηφισίας 131 Μαρούσι Τηλ. 211 4057737,  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@infolab.gr λειτουργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο www.infolab.gr.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ισοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού ιστοτόπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, συσχέτιση, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας www.infolab.gr χωρίς να παρέχετε δεδομένα σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο διακομιστής Ιστού αυτόματα συλλέγει περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων πληροφοριών απαραίτητων για τη λειτουργία και την αξιολόγηση του ιστότοπου. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

  • τη σελίδα από την οποία συνδέθηκε ο χρήστης
  • την ημερομηνία και την ώρα της αίτησης εμφάνισης σελίδας
  • τη διεύθυνση του Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής του χρήστη για να λαμβάνει πληροφορίες

Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες πληροφόρησης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό. Οι πληροφορίες αυτές δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό να αναγνωριστούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθεί σε άλλους δημόσιους φορείς ή σε μεμονωμένα άτομα.

Οι μόνες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των χρηστών είναι αυτές τις οποίες οι χρήστες δίνουν οικειοθελώς, όταν καταχωρούν μια ερώτηση ή ένα σχόλιο μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ή όταν εγγράφονται για ένα τμήμα. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαδικασία απάντησης στην ερώτηση ή το σχόλιο του χρήστη, ή για την παροχή υπηρεσιών εγγραφής στα ενημερωτικά μας δελτία (newsletters). Αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται παρά μόνον στο εξουσιοδοτημένο για την ικανοποίηση του αιτήματος του χρήστη προσωπικό.

Δεν διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο υπαγορεύουν οι σκοποί για τους οποίους τα συλλέγουμε. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για κάθε μια από τις κυριότερες κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε.

Πληροφορίες που παρέχετε όταν: Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων:
Συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο μας Μέχρι να απαντήσουμε στο αίτημά σας
Εγγράφεστε για ένα ενημερωτικό δελτίο Για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο και δεν έχετε διαγραφεί.
Εγγράφεστε σε ένα σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Για 5 χρόνια μετά την λήξη του τελευταίου μαθήματος ή σεμιναρίου που συμμετέχετε.
Στέλνετε το βιογραφικό σας ή υποβάλετε αίτηση για διοικητική θέση Για 12 μήνες μετά την παραλαβή της αίτησή σας.
Υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε μια εξέταση πιστοποίησης Για όσο διάστημα μας επιτρέπουν οι νομικές, ρυθμιστικές ή συμβατικές ευθύνες για τη διατήρηση των δεδομένων σας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικό).

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας, αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

  • Δικαίωμα ενημέρωσης: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, και υποχρεούται να διευκολύνει την άσκηση αυτού του δικαιώματός του. Η δε παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης πρέπει να είναι λεπτομερής και να λαμβάνει χώρα χωρίς καθυστέρηση.
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφόρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το κατά πόσο και με ποιον τρόπο τα δεδομένα του επεξεργάζονται.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση των δεδομένων του, εφόσον αυτά είναι ανακριβή.
  • Δικαίωμα στη λήθη: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα, ή εφόσον ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα και να τα μεταφέρει σε άλλο φορέα.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσεται και να εναντιώνεται για λόγους που τον αφορούν στην επεξεργασία των δεδομένων του.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 2114057737 & 2310914191 ή μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@infolab.gr (με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης».).

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr

Γενικές Πληροφορίες

Στον ιστότοπο μας χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή του περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να αντιληφθεί πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και βοηθούν να βελτιώσει την δομή και το περιεχόμενό του. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εξακριβώσει την προσωπική ταυτότητα του χρήστη από τις πληροφορίες αυτές. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλεγεί την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τα COOKIES τα οποία χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Απαραίτητα COOKIES

Τα απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη και χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.

Google Analytics cookies

Ανήκουν στην κατηγορία των third party cookies και αποθηκεύονται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την πολιτική χρήσης της Google. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να συντάσσουμε αναφορές που μας βοηθούν να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies μπορείτε να βρείτε στο Google privacy policy.