Υπηρεσίες

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την προσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος.  Μια επιχείρηση, μέσω της ανάπτυξης του συνόλου των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, αναπτύσσεται και γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική.

Παράλληλα, οι ιδιώτες που αποζητούν μία νέα καριέρα ή επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους, μπορούν με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα να πετύχουν το στόχο τους.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει ανάγκη για ποιοτική, εξειδικευμένη και άμεσα αποτελεσματική εκπαίδευση.

Η INFOLAB παρέχει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες πιστοποίησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρησιακών δεξιοτήτων & Πληροφορικής.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης : Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες, από μια πληθώρα σεμιναρίων στα παρακάτω θέματα

  • Επιχειρησιακών δεξιοτήτων
  • Τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής για ITs & Developers
  • Βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής
  • Ξένων γλωσσών
  • GMAT – GRE

Υπηρεσίες Πιστοποίησης: Τα κέντρα INFOLAB είναι Επίσημο Εξεταστικό κέντρο Pearson VUE, People Cert (ECDL), ITIL®, PRINCE2®, ACTA, Infotest και παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης των πιο γνωστών πιστοποιήσεων δεξιοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού.

 

ITIL®/PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Μέθοδος διδασκαλίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι, στελέχη επιχειρήσεων και ιδιώτες, μπορούν να επιλέξουν εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται:

  • σε ανοιχτά τμήματα στα εκπαιδευτικά κέντρα INFOLAB στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη,
  • σε κλειστά ενδοεπιχειρησιακά τμήματα στο χώρο του πελάτη εντός και εκτός Ελλάδος,
  • Live OnLine (virtual Class) και συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της κλασσικής εκπαίδευσης στην αίθουσα με εισηγητή, με την ευελιξία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας (On-demand Online/self-paced)ρο