Επαναλειτουργία εξεταστικού κέντρου Pearson Vue | 17.05.2021

Microsoft Certification expiration policy
02/16/2021
Υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας εξεταστικών Κέντρων από 13 Σεπτεμβρίου | 10.09.2021
09/10/2021
τεστ

Όροι διεξαγωγής εξετάσεων

Aπό Δευτέρα 24-5-2021 ξεκινάει η επαναλειτουργία του εξεταστικού κέντρου Pearson Vue στις εγκαταστάσεις της INFOLAB.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1682/24-04-2021 η διεξαγωγή εξετάσεων επιτρέπεται ρητά υπό τους παρακάτω όρους:

  • Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid testή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή το γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο, σύμφωνα με το παράρτημα 7 του ΦΕΚ 1682/24-04-2021 (Υπόδειγμα Βεβαίωσης/δήλωσης)
  • Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα, όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

Ειδικά τα εξεταστικό κέντρο Pearson Vue θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της INFOLAB σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Μαρούσι : Κάθε Τρίτη και Πέμπτη (9:00 – 17:00)

Θεσσαλονίκη : Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (9:00 – 17:00)