Επιχειρησιακών δεξιοτήτων

03/12/2019

84001 : Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά

03/20/2020

5010 : Καθοδήγησε αποτελεσματικά το νου του Εργαζόμενου & του Πελάτη

03/20/2020

5020 : ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, άρα …. συνεχίζω !!!

03/20/2020

5050 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ για να ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

04/25/2019

54001 : Ο κύκλος της πώλησης

04/25/2019

54003 : Η άλλη όψη της πώλησης

04/25/2019

54004 : Μην πουλάτε…επικοινωνείτε

04/25/2019

54005 : Οι δημόσιες σχέσεις του πωλητή

04/25/2019

54008 : Ανάπτυξη πωλήσεων σε περίοδο κρίσης

04/25/2019

54010 : Πωλήσεις; Με την ΚΡΙΣΗ;

04/25/2019

54011 : Workshop “Πωλήσεις, Η Ανθρώπινη Τέχνη”

04/25/2019

54012 : Πως να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας στις πωλήσεις | Εργαλεία επιρροής των πελατών

04/25/2019

54301 : Αντιμετωπίστε τον πελάτη με σύγχρονες τεχνικές Πώλησης & Διαπραγμάτευσης

04/25/2019

54302 : H επαγγελματική διαπροσωπική επικοινωνία ως εργαλείο διαπραγμάτευσης

04/25/2019

54401 : Τηλεπροώθηση – Τηλεπωλήσεις 

04/25/2019

54601 : Πωλήσεις λιανικής – H διαπροσωπική σχέση με τον πελάτη

04/25/2019

54602 : Πωλήσεις λιανικής – Διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου

04/25/2019

54801 : Εισπράττω … άρα υπάρχω! Καλές πρακτικές είσπραξης χρεών.

04/25/2019

54802 : Προβλέπουμε στην Πώληση …. για να έχουμε στην Είσπραξη

04/25/2019

54803 : Αν ο πελάτης πληρώσει κάποιον, τότε… αυτός θα είμαι εγώ!  | Μεθοδευμένες Εισπράξεις από το τηλέφωνο

04/25/2019

54804 : Εισπράξεις Οφειλών: Η μετατροπή του προβλήματος σε πλεονέκτημα

01/17/2019

6700 : Project Management Fundamentals | PMI

01/17/2019

6701 : Project Management Professional | PMI

01/17/2019

6702 : Agile Project Management | PMI

01/17/2019

6750 : PRINCE2 ® 2017 Foundation & Practitioner

02/22/2019

7201 : Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

02/22/2019

7202 : Διαχείριση παραπόνων και δυσαρεστημένων πελατών

02/26/2019

7251 : Τηλεφωνική διαπραγμάτευση & Εξυπηρέτηση

01/21/2019

73001 : H Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

01/21/2019

73002 : Εκπαίδευση προϊσταμένων στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού

01/21/2019

73004 : Η συναισθηματική νοημοσύνη στη Διοίκηση

01/21/2019

73005 : Διαχείριση αλλαγών-Change Management

01/21/2019

73006 : Διαχείριση κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων