Σεμινάρια γενικά

05/21/2019

MD-101T01 : Deploying the Modern Desktop

05/21/2019

MD-101T02 : Managing Modern Desktops and Devices

05/21/2019

MD-101T03 : Protecting Modern Desktops and Devices

02/28/2019

Mobility Fundamentals

02/21/2019

MS-100T01 : Office 365 Management

05/11/2019

MS-100T02 : Microsoft 365 Tenant & Service Management

05/11/2019

MS-100T03 : Microsoft 365 Identity Management

05/11/2019

MS-101T03 : Microsoft 365 Device Management

05/11/2019

MS-101T02 : Microsoft 365 Compliance Management

02/21/2019

MS-101T01 : Microsoft 365 Security Management

05/21/2019

MS-200T01 : Understanding the Modern Messaging Infrastructure

05/21/2019

MS-200T02 : Managing Client Access and Mail Flow

05/21/2019

MS-200T03 : Managing Messaging High Availability and Disaster Recovery

05/21/2019

MS-201T01 : Defining a Hybrid Messaging Strategy

05/21/2019

MS-201T02 : Managing Messaging Security, Hygiene, and Compliance

05/21/2019

MS-300T01 : Managing Office 365 Content Services

05/21/2019

MS-300T02 : Managing SharePoint Online

05/21/2019

MS-300T03 : Enabling Microsoft Teams for Collaboration

05/21/2019

MS-300T04 : Enabling Office 365 Workloads for Collaboration

05/21/2019

MS-301T01 : Implementing SharePoint 2019 Infrastructure

05/21/2019

MS-301T02 : Implementing SharePoint 2019 Service Applications

05/21/2019

MS-301T03 : Implementing SharePoint Hybrid Scenarios

05/21/2019

MS-301T04 : Migrating to SharePoint Online

05/21/2019

MS-500T01 : Managing Microsoft 365 Identity and Access

05/21/2019

MS-500T02 : Implementing Microsoft 365 Threat Protection

05/21/2019

MS-500T03 : Implementing Microsoft 365 Information Protection

05/21/2019

MS-500T04 : Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

01/22/2019

MS-900T01 : Microsoft 365 Fundamentals

02/28/2019

Networking Essentials

01/21/2019

O11001 : Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος Αθήνα Σε αναμονή – Instructor Led Θεσσαλονίκη Σε αναμονή – Instructor Led
01/21/2019

O11052 : Oracle Database 11g: Administration I

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος Αθήνα Σε αναμονή – Instructor Led Θεσσαλονίκη Σε αναμονή – Instructor Led
01/21/2019

O11053 : Oracle Database 11g: Administration II

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος Αθήνα Σε αναμονή – Instructor Led Θεσσαλονίκη Σε αναμονή – Instructor Led
01/21/2019

O11144 : Oracle Database 11g: Program with PL/SQL

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος Αθήνα Σε αναμονή – Instructor Led Θεσσαλονίκη Σε αναμονή – Instructor Led