Αθήνα

03/12/2019

84001 : Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά

01/14/2019

10987 : Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

01/11/2019

20480 : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

01/11/2019

20483 : Programming in C#

01/11/2019

20486 : Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

01/11/2019

20487 : Developing Microsoft Azure and Web Services

01/14/2019

20761 : Querying Data with Transact-SQL

01/14/2019

20762 : Developing SQL Databases

01/14/2019

20764 : Administering a SQL Database Infrastructure

01/14/2019

20767 : Implementing a SQL Data Warehouse

01/14/2019

20768 : Developing SQL Data Models

02/21/2019

2811 : Advanced MS Word για Στελέχη Διοίκησης

01/02/2020

3800 : Microsoft Excel Basic

12/29/2019

3810 : Microsoft Excel Advanced | Formulas

12/29/2019

3811 : Microsoft Excel Advanced | Data manipulation

02/21/2019

3812 : VBA for Excel

12/29/2019

3818 : Creating Dashboards with MS Excel 2016

03/20/2020

5010 : Καθοδήγησε αποτελεσματικά το νου του Εργαζόμενου & του Πελάτη

03/20/2020

5050 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ για να ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

04/30/2020

55155 : Mastering Ms Teams

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project 2016

02/21/2019

680 : Microsoft PowerPoint 2016 Level I

02/21/2019

682 : Microsoft PowerPoint Advanced για στελέχη επιχειρήσεων

02/22/2019

7201 : Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

01/21/2019

73006 : Διαχείριση κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων

01/21/2019

73009 : Χτίζοντας το προφίλ του Προϊσταμένου-Ηγέτη

02/22/2019

82100 : Εφαρμοσμένα Οικονομικά Επιχειρήσεων για μη Οικονομικούς

02/22/2019

82135 : Budgeting and Cash Flow Management

07/16/2020

82150 – Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων

03/01/2019

9410 : ITIL 4 Foundation

12/28/2019

9501 : Peoplecert DevOps Fundamentals

05/08/2019

AI-100T01 : Designing and Implementing an Azure AI Solution