Αθήνα

01/14/2019

10987 : Performance Tuning and Optimizing SQL Databases

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

01/14/2019

20764 : Administering a SQL Database Infrastructure

01/14/2019

20767 : Implementing a SQL Data Warehouse

01/14/2019

20768 : Developing SQL Data Models

02/21/2019

2811 : Advanced MS Word για Στελέχη Διοίκησης

01/02/2020

3800 : Microsoft Excel Basic

12/29/2019

3810 : Microsoft Excel Advanced | Formulas

12/29/2019

3811 : Microsoft Excel Advanced | Data manipulation

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project 2016

02/21/2019

680 : Microsoft PowerPoint 2016 Level I

02/21/2019

682 : Microsoft PowerPoint Advanced για στελέχη επιχειρήσεων

02/22/2019

82135 : Budgeting and Cash Flow Management

05/08/2019

AI-100T01 : Designing and Implementing an Azure AI Solution

12/16/2019

AZ-301 : Azure Solution Architect Design

12/16/2019

AZ-400T00 : Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

05/08/2019

AZ-500T00 : Microsoft Azure Security Technologies

12/26/2019

CCNA v7

03/08/2020

CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI)

05/08/2019

DP-201T01 : Designing an Azure Data Solution