Αθήνα

07/23/2019

Πρόγραμμα πτυχιούχων ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ετών σε ειδικότητες Πληροφορικής

07/23/2019

Πρόγραμμα πτυχιούχων ΑΝΕΡΓΩΝ 30-45 ετών σε ειδικότητες Πληροφορικής

03/12/2019

84001 : Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

01/15/2019

20345-1 : Administering Microsoft Exchange Server 2016

01/11/2019

20480 : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

01/11/2019

20483 : Programming in C#

01/11/2019

20486 : Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

03/08/2019

20703-1 : Administering System Center Configuration Manager

01/11/2019

20740 : Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

04/23/2019

20741 : Networking with Windows Server 2016

01/11/2019

20742 : Identity with Windows Server 2016

01/14/2019

20761 : Querying Data with Transact-SQL

01/14/2019

20762 : Developing SQL Databases

01/14/2019

20764 : Administering a SQL Database Infrastructure

01/14/2019

20767 : Implementing a SQL Data Warehouse

01/14/2019

20768 : Developing SQL Data Models

01/10/2019

20778 : Analyzing Data with Power BI

02/21/2019

2811 : Advanced MS Word για Στελέχη Διοίκησης

03/01/2019

312-50 : Certified Ethical Hacker C|EH v10

02/21/2019

3801 : Microsoft Excel 2016 Level I

02/21/2019

3802 : Microsoft Excel 2016 Level II

02/21/2019

3811 : Advanced EXCEL για στελέχη επιχειρήσεων

02/21/2019

3812 : VBA for Excel

02/21/2019

3813 : PowerPivot for Excel 2016

02/21/2019

3814 : Excel για στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων

02/21/2019

3816 : Power BI for Business Users

02/21/2019

4801 : Microsoft Access 2016 Level I

02/21/2019

4802 : Microsoft Access 2016 Level II

02/21/2019

55154 : Office 365 for the End-User

01/17/2019

6750 : PRINCE2 2017 Foundation & Practitioner

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project 2016

02/21/2019

680 : Microsoft PowerPoint 2016 Level I