Θεσσαλονίκη

04/01/2019

GMAT Exam

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

01/02/2020

3800 : Microsoft Excel Basic

02/21/2019

3815 : Data Analysis Using Excel PivotTables

02/21/2019

3820 : Advanced Excel για στελέχη επιχειρήσεων

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project 2016

02/21/2019

680 : Microsoft PowerPoint 2016 Level I

02/21/2019

682 : Microsoft PowerPoint Advanced για στελέχη επιχειρήσεων

03/13/2019

8410 : Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – Επίπεδο Ι

12/13/2019

8430: Εισαγωγή στην Ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας

12/13/2019

8431: Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας

12/26/2019

CCNA v7

03/08/2020

CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI)