Θεσσαλονίκη

04/01/2019

GMAT Exam

03/12/2019

84001 : Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

01/11/2019

20740 : Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

04/23/2019

20741 : Networking with Windows Server 2016

01/11/2019

20742 : Identity with Windows Server 2016

01/14/2019

20761 : Querying Data with Transact-SQL

01/14/2019

20762 : Developing SQL Databases

01/10/2019

20778 : Analyzing Data with Power BI

02/21/2019

2802 : Microsoft Word 2016 Level II

02/21/2019

3801 : Microsoft Excel 2016 Level I

02/21/2019

3802 : Microsoft Excel 2016 Level II

02/21/2019

3811 : Advanced EXCEL για στελέχη επιχειρήσεων

02/21/2019

3815 : Data Analysis Using Excel PivotTables

02/21/2019

3816 : Power BI for the Business Users

01/17/2019

6750 : PRINCE2 2017 Foundation & Practitioner

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project 2016

02/21/2019

680 : Microsoft PowerPoint 2016 Level I

02/21/2019

681 : Microsoft PowerPoint 2016 Level II

02/22/2019

7201 : Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

01/21/2019

73009 : Χτίζοντας το προφίλ του Προϊσταμένου-Ηγέτη

02/22/2019

7502 : Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις – Presentation skills

03/13/2019

8410 : Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – Επίπεδο Ι

05/02/2019

8705 : Γραμματεία Διοίκησης – Βοηθός Διοίκησης

09/02/2019

9301 : Social Media for Business

03/01/2019

9410 : ITIL 4 Foundation

05/11/2019

AZ-103T00 : Microsoft Azure Administrator

01/18/2019

AZ-900T01 : Microsoft Azure Fundamentals

03/15/2019

Business English

02/27/2019

CCNA Routing & Switching

04/03/2019

GRE Exam

01/16/2019

ICND1 : Interconnecting Cisco Networking Devices

04/23/2019

ICND2 : Interconnecting Cisco Networking Devices