Θεσσαλονίκη

04/01/2019

GMAT Exam

03/12/2019

84001 : Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

01/14/2019

20761 : Querying Data with Transact-SQL

01/14/2019

20762 : Developing SQL Databases

02/21/2019

2811 : Advanced MS Word για Στελέχη Διοίκησης

01/02/2020

3800 : Microsoft Excel Basic

02/21/2019

3812 : VBA for Excel

02/21/2019

3815 : Data Analysis Using Excel PivotTables

12/29/2019

3818 : Creating Dashboards with MS Excel 2016

02/21/2019

3820 : Advanced Excel για στελέχη επιχειρήσεων

03/20/2020

5010 : Καθοδήγησε αποτελεσματικά το νου του Εργαζόμενου & του Πελάτη

03/20/2020

5050 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ για να ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project 2016

02/21/2019

680 : Microsoft PowerPoint 2016 Level I

02/21/2019

682 : Microsoft PowerPoint Advanced για στελέχη επιχειρήσεων

02/22/2019

7201 : Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

01/21/2019

73006 : Διαχείριση κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων

01/21/2019

73009 : Χτίζοντας το προφίλ του Προϊσταμένου-Ηγέτη

03/13/2019

8410 : Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – Επίπεδο Ι

12/13/2019

8430: Εισαγωγή στην Ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας

12/13/2019

8431: Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας

05/02/2019

8705 : Γραμματεία Διοίκησης – Βοηθός Διοίκησης

09/02/2019

9301 : Social Media for Business

03/01/2019

9410 : ITIL 4 Foundation

12/28/2019

9501 : Peoplecert DevOps Fundamentals

05/12/2020

AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator

03/15/2019

Business English

12/26/2019

CCNA v7

03/08/2020

CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI)