Θεσσαλονίκη

03/02/2021

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα»

01/03/2021

Πρόγραμμα Voucher για 10.000 ανέργους 30-49 ετών

03/12/2019

84001 : Πρώτες βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά

01/22/2019

202-450 : LPIC2 Linux Engineer 202

12/13/2019

8430: Εισαγωγή στην Ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας

12/13/2019

8431: Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας