Η  κα Ρούλα Κωτούδη είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης,  Πτυχ. ΠΑΜΑΚ, ΜΒΑ University of LINCOLN  U.K., με Πιστοποιημένη Εξειδίκευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα […]
Επαγγελματική εμπειρία Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε το 1966 και από το 1991 έως το 2011 εργάστηκε ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών,  σε μεσαίες και […]
Dimitris Pappas is a teaching professional, currently working for “INFOLAB” in the fields of data analysis, workflow automation and ms office use. In the field of […]
Κάτοχος πιστοποιήσεων : MCT – Microsoft Certified Trainer MCITP -Microsoft Certified IT Professional MCPD – Microsoft Certified Professional Developer MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist MCSA […]
05/26/2020

Ρούλα Κωτούδη

Η  κα Ρούλα Κωτούδη είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης,  Πτυχ. ΠΑΜΑΚ, ΜΒΑ University of LINCOLN  U.K., με Πιστοποιημένη Εξειδίκευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα […]
02/18/2020

Γιώργος Χαραλαμπίδης

Επαγγελματική εμπειρία Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε το 1966 και από το 1991 έως το 2011 εργάστηκε ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών,  σε μεσαίες και […]
09/19/2019

Δημήτρης Παππάς

Dimitris Pappas is a teaching professional, currently working for “INFOLAB” in the fields of data analysis, workflow automation and ms office use. In the field of […]
02/26/2018

Αντώνης Χατζηπαυλής

Κάτοχος πιστοποιήσεων : MCT – Microsoft Certified Trainer MCITP -Microsoft Certified IT Professional MCPD – Microsoft Certified Professional Developer MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist MCSA […]