Αντώνης Χατζηπαυλής

Δημήτρης Παππάς
09/19/2019
τεστ

Κάτοχος πιστοποιήσεων :

  • MCT – Microsoft Certified Trainer
  • MCITP -Microsoft Certified IT Professional
  • MCPD – Microsoft Certified Professional Developer
  • MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
  • MCSA – Microsoft Certified Systems Administrator
  • MCDBA – Microsoft Certified Database Administrator
  • MCSD – Μicrosoft Certified Solution Developer
  • MCAD – Μicrosoft Certified Application Developer
  • MCP – Microsoft Certified Professional
  • MVP – Microsoft Certified Most Valuable Professional

Αντικείμενο σεμιναρίων που διδάσκει : Ms SQL Server, Ms Visual Studio, Ms Windows Server

Εργασία : IT Manager και Trainer σε τεχνικά σεμινάρια Microsoft.

Εκπαιδευτική εμπειρία: Ασχολείται με την τεχνική εκπαίδευση από το 1999 και έχει υλοποιήσει πάνω από 13.500 ώρες εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση στο ΜΤΜ : 8,80 με άριστα το 9