Γιώργος Χαραλαμπίδης

Δημήτρης Παππάς
09/19/2019
Ρούλα Κωτούδη
05/26/2020
τεστ

Επαγγελματική εμπειρία

Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε το 1966 και από το 1991 έως το 2011 εργάστηκε ως ανώτερο και ανώτατο στέλεχος οικονομικών υπηρεσιών,  σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Από το 2011 έως σήμερα, διαθέτοντας πλέον πλούσια επαγγελματική εμπειρία αλλά και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης.

Παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής διοίκησης.  Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην στρατηγική επιχειρηματική ανάλυση, και στην μοντελοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Πιο ειδικά διαθέτει:
▪ Σύνθετα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα στην Χρηματοοικονομική, στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Λογιστική.
▪ Συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα Οικονομικής Διοίκησης.
▪ Ευχέρεια στην μοντελοποίηση των επιχειρηματικών προβλημάτων.
▪ Σημαντικές γνώσεις & εμπειρία στην δομική ανάλυση του κέρδους και του κόστους για την βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης

Εκπαιδευτική εμπειρία

Επιπλέον, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία που αποκόμισε ως ανώτερο οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων, διαθέτει και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

▪ Financial Analysis and Modelling
▪ Budgeting – Cash flow Management
▪ Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων & αποτιμήσεις
▪ Κοστολόγηση προϊόντων & υπηρεσιών
▪ Οικονομικό προγραμματισμό

Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει πληθώρα στελεχών ως πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων, στα Μεταπτυχιακά τμήματα της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε), στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), σε Τράπεζες κλπ.

Ακαδημαϊκά προσόντα

▪ 2000-2002 Nottingham Trent University, Master of Business Administration (M.B.A.)
▪ 1995 – 1999 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τμήμα Λογιστικής (B.Sc)
▪ 1984 – 1988 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων (B.Sc)

Τελευταία ενημέρωση : 18.02.2020