ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα»

582 : Advanced Outlook Concepts
02/22/2021
AZ-900T00 : Microsoft Azure Fundamentals
03/18/2021
τεστ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα»

27.04.2021 | Υπ. Εργασίας: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την δίμηνη παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. (Πηγή: www.pim.gr)   Μάθετε περισσότερα εδώ…  

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων”, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020 οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διαρκούν από 120 – 150 ώρες και τα θεματικά αντικείμενα είναι τα κάτωθι:

 

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1.     Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

2.     Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

3.     Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

4.     Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

5.     Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)

6.     Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

7.     Πρώτες Βοήθειες

8.     Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

9.     Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

 

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

10.  Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων

11.  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

12.  Χειρισμός Εργαλειομηχανών

13.  Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

14.  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

15.  Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

16.  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά (μία φορά) σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως επιτυχίας).

Στην περίπτωση αποτυχίας έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης.
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνμαικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και η διαχείριση της γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://voucher.gov.gr

   

   

  Τελευταία ενημέρωση : 02/03/2021