Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων για 80.000 άνεργους σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

AZ-801T00: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
02/17/2022
MS-720T00 : Microsoft Teams Voice Engineer
08/26/2022
τεστ

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων για 80.000 άνεργους σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

06/09/2022 – Αναρτήθηκε από τη ΔΥΠΑ το μητρώο ωφελουμένων Α’ φάση του προγράμματος και αφορά αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τις 4/9/2022.

Δείτε το μητρώο ωφελουμένων Α φάση εδώ…….

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στην ΔΥΠΑ άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).  Δείτε την πλήρη πρόσκληση της δράσης εδώ…..

Υποβάλετε αίτηση συμμετοχής εδώ…….

Η INFOLAB είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 80.000 άνεργοι που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

·         Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

·         Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω

·         Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελούμενων.

Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ…..

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από πολλά προτεινόμενα προγράμματα σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και υλοποιούνται δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση).

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης οδηγούν σε πιστοποίηση.

Ενδεικτικοί τίτλοι διαθέσιμων προγραμμάτων

Ψηφιακές δεξιότητες

·        Cloud υπηρεσίες της Microsoft _Azure, Azure Data, Azure AI

·        Microsoft Security, Compliance, and Identity

·        Microsoft Dynamics 365 Fundamentals

·        Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες

·        Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων Εφαρμογών

·        Ειδικός στο Digital Marketing

·        Ειδικός στο Social Media Marketing

·        Στέλεχος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου

·        Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων

“Πράσινες” δεξιότητες

·       Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων -Απορριμμάτων

·       Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές)

·       Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφαλίζοντας την αναγνώριση των προσόντων τους και αποκτώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά δηλαδή έως 1.000€ ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα  https://www.voucher.gov.gr  με τους κωδικούς TAXISnet και επισυνάπτονται από τον ωφελούμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·         Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.

·         Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών

·         Υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr στην οποία δηλώνει ότι :

o   Δεν παρακολουθεί /και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες»

o   Δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

·         Κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος

Για τη λήψη του αρχείου συχνών ερωτήσεων, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ….

  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU και η διαχείριση της γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://voucher.gov.gr

  Τελευταία ενημέρωση : 22/07/2022