Πρόγραμμα πτυχιούχων ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ετών σε ειδικότητες Πληροφορικής

AZ-400T07 : Designing a DevOps Strategy
05/31/2019
Πρόγραμμα πτυχιούχων ΑΝΕΡΓΩΝ 30-45 ετών σε ειδικότητες Πληροφορικής
07/23/2019
τεστ

Πρόγραμμα πτυχιούχων ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ετών σε ειδικότητες Πληροφορικής

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ  (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) σε 3.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ,  πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

·        Παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

·        Παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής (2 συνεδρίες)

·        Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

·        Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 200 ωρών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα

 

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000 ευρώ και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800 ευρώ .

·        Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης

·        Γεννημένοι από 1/1/1990 μέχρι και 30/9/1994 (την πρώτη μέρα της θεωρητικής κατάρτισης ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών).

·        Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

·        Με τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

·         Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο έτη πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες :

·         Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού

·         Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

·         Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα αποκτήσουν μετά από εξετάσεις πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους από φορέα διεθνώς αναγνωρισμένο.

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων διαρκεί 200 ώρες, είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
εταιρείας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στη σελίδα www.voucher.gov.gr και παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 στις 23:59.