4811 : Εισαγωγή στη VBA για Access (Level I)

4802 : Microsoft Access Level II
02/21/2019
4812 : Ms Access VBA Programming (Level II)
02/21/2019
τεστ

4811 : Εισαγωγή στη VBA για Access (Level I)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της Visual Basic for Application στο περιβάλλον εργασίας της Ms Access.

 

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 20 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 20 ώρες

 

 

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που έχουν καλή γνώση της Access και επιιθυμούν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες με την χρήση της VBA.

Εισαγωγή

·         Τα Βασικά για την ανάπτυξη εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων

·         Ανάπτυξη εφαρμογών με την Access χωρίς τη χρήση VBA

·         Προσαρμογή Μενού και Γραμμών Εργαλείων

Εισαγωγή στη Visual Basic for Applications

·         Μεταβλητές και Σταθερές

·         Αντικείμενα και Συλλογές

·         Το μοντέλο Αντικειμένων της Access

·         Αντικείμενα της VBA

·         Ιδιότητες, Μέθοδοι, Ορίσματα

·         Φόρμες και στοιχεία Ελέγχου

·         Ιδιότητες και Μέθοδοι του αντικειμένου Form

·         Ιδιότητες και Μέθοδοι Αντικειμένων ελέγχου

Τα βασικά του προγραμματισμού στην VBA

·         Τα στοιχεία της Γλώσσας VBA

·         Σύνταξη μιας Διαδικασίας

·         Δηλώσεις, Εκχωρήσεις Τιμών

·         Χρήση Συναρτήσεων

·         Δομές, With End With, For Each Next, Εντολές Διακλάδωσης, Λήψη Αποφάσεων, Δομές Βρόγχων

O Visual Basic Editor

·         Χρήση και προσαρμογή του περιβάλλοντος του VB Editor

Χρήση στοιχείων της Γλώσσας VBA

·         Συνηθισμένες Διαδικασίες για Φόρμες

·         Προσθήκη Στοιχείων στις Φόρμες

·         Εισαγωγή και Επικύρωση Δεδομένων

·         Ιδιότητες Φορμών και στοιχείων Ελέγχου

·         Συνηθισμένες Διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις Εκθέσεις

·         Εφαρμογή Μορφοποίησης υπό όρους

·         Έλεγχος Εκτύπωσης

·         Εργασία με Πίνακες και Ερωτήματα

Δημιουργία Υποδιαδικασίας

·         Σχεδιασμός

·         Κώδικας για Πίνακες και Ερωτήματα

·         Κώδικας για Φόρμες και Εκθέσεις

·         Αναζήτηση Εγγραφών

·         Έλεγχος Κώδικα

·         Έλεγχος Διαδικασίας

·         Έλεγχος Συνάρτησης

·         Εκτέλεση και Αποσφαλμάτωση Κώδικα

Δημιουργία Συναρτήσεων

·         Χρήση ενσωματωμένων Συναρτήσεων

·         Σύνταξη Προσαρμοσμένων Συναρτήσεων

·         Προσδιορίζοντας το πεδίο Δράσης

·         Εκτέλεση και αποσφαλμάτωση κώδικα

Αλληλεπίδραση με το χρήστη

·         MsgBox, InputBox

·         Σχεδίαση Φόρμας,

·         Ορισμός ιδιοτήτων Φόρμας

·         Προσθήκη Στοιχείων Ελέγχου

·         Δημιουργία μιας Φόρμας που δημοσιεύει μια Έκθεση

·         Δημιουργία μιας Φόρμας από ένα Πρότυπο

Προγραμματισμός Μενού και Γραμμών Εργαλείων

·         Η Συλλογή Command Bars

·         Εργασία με γραμμές Εντολών

·         Εργασία με στοιχεία Ελέγχου

·         Εργασία με Μενού και Υπομενού

·         Προσθήκη Μενού

·         Προσάρτηση Γραμμών εντολών σε αντικείμενα και στοιχεία Ελέγχου της Access

Αλλαγή του Χώρου εργασίας

·         Ιδιότητες Εκκίνησης

·         Επαναφορά Ιδιοτήτων Εκκίνησης

·         Επιλογές Περιβάλλοντος

·         Δημιουργία και προσάρτηση Ιδιοτήτων

·         Εκτέλεση Διαδικασίας

Σύνδεση ΒΔ με ADO

·         Το μοντέλο αντικειμένων ADO

·         Δημιουργία αντικειμένων της ΒΔ με το μοντέλο αντικειμένων ADOX

·         Πίνακες – Ευρετήρια

Τα Συμβάντα της Access

·         Τύποι Συμβάντων – Συμβάντα Φορμών

·         Συμβάντα ποντικιού στη Φόρμα

·         Συμβάντα πληκτρολογίου στη Φόρμα

·         Συμβάντα Λαθών – Συμβάντα Φίλτρων

·         Συμβάντα Συγκεντρωτικού Πίνακα

Το σεμινάριο δεν οδηγεί σε πιστοποίηση.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει πολύ καλή γνώση Microsoft Access.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led
Live Online* Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.