5050 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ για να ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

5020 : ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, άρα …. συνεχίζω !!!
03/20/2020
7010 : Microsoft Visio
03/21/2020
τεστ

5050 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ για να ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στο να μπορεί ο επαγγελματίας να λαμβάνει ώριμες  αποφάσεις για κάθε θέμα, εξασφαλίζοντας πως είναι οι καλύτερες δυνατές επιλογές. Αποφάσεις λαμβάνονται καθημερινά από τους υπεύθυνους και βέβαια ποτέ δεν είναι σίγουροι αν είναι οι σωστές, αλλά και αν θα μπορέσουν να τις «υπερασπιστούν» αν τα πράγματα στραβώσουν. Πρέπει να εξοικειωθούν με τεχνικές ώστε η απόφαση τους να συγκλίνει με τους γενικότερους στόχους ενός σχεδιασμού, να περιλαμβάνει  ανάλυση δεδομένων, αντιμετώπιση εμποδίων και δυσκολιών και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν κατά περίπτωση.

Απευθύνεται σε στελέχη και προϊσταμένους επιχειρήσεων, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα επαγγελματίες που διοικούν, συναλλάσσονται και λαμβάνουν αποφάσεις.

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 8 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 8 ώρες

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βελτιώσουν οι συμμετέχοντες την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού της εργασίας η του project τους και να λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

·         να σχεδιάζουν προβλέποντας και στοχεύοντας

·         να αναλύουν αποτελεσματικά τα δεδομένα κάθε έργου η άλλης πρόκλησης

·         να αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκοντας πολλαπλές λύσεις

·         να μπορούν να εντάξουν στο σχεδιασμό και στην απόφαση όλους τους εμπλεκόμενους

·         να διαχειρίζονται εποικοδομητικά τις «λάθος αποφάσεις τους»

·         Βασικές αρχές του επαγγελματικού σχεδιασμού

·         Δημιουργία πλάνων δράσης κατά περίπτωση

·         Αντιμετώπιση ανατροπών

·         Μέθοδοι λήψης αποφάσεων

·         Εποικοδομητική αντιμετώπιση των λάθος αποφάσεων

Χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα διαπροσωπικής επικοινωνίας, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εμπειρίες προσομοίωσης σε σενάρια πραγματικών και πιθανών καταστάσεων.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online* – 18:00-21:15 Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.