54008 : Ανάπτυξη πωλήσεων σε περίοδο κρίσης

54005 : Οι δημόσιες σχέσεις του πωλητή
04/25/2019
54010 : Πωλήσεις; Με την ΚΡΙΣΗ;
04/25/2019
τεστ

54008 : Ανάπτυξη πωλήσεων σε περίοδο κρίσης

Στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση των «εργαλείων» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε μια πώληση στους δύσκολους καιρούς που περνάει η οικονομία. Επίσης, να εξοικειωθούν με τεχνικές που θα τους.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται με τη διαπροσωπική πώληση, την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και την εκπαίδευση πωλητών. Σε επιχειρηματίες, σε εργαζόμενους πωλητές καταστημάτων, σε εξωτερικούς πωλητές και κάθε άλλον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την πώληση.

·         Οι νέες ανάγκες της διαπροσωπικής πώλησης. (λόγω παγκοσμιοποίησης, ανταγωνισμού   και διαμόρφωσης νέων τάσεων e shopping)

·         Απαιτήσεις των πελατών

·         Οι βασικές   αρχές της επικοινωνίας στην υπηρεσία του πωλητή

·         Αναπτυξιακές τακτικές του   πελατολογίου

·         Πως χτίζεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και πωλητή

·         Δημιουργία θετικής εικόνας στον πελάτη, για την εταιρία, τον πωλητή και το   προϊόν ή την υπηρεσία (εφαρμοσμένες πρακτικές – παραδείγματα συνδιαλλαγής και   πώλησης)

·         Διαπραγματεύσεις: Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη (εφαρμοσμένες   πρακτικές – παραδείγματα συνδιαλλαγής και πώλησης)

·         Αντιμετώπιση παραπόνων και   διαχείριση αντιρρήσεων και άρνηση αποπληρωμής (εφαρμοσμένες πρακτικές –   παραδείγματα συνδιαλλαγής και πώλησης) εναλλακτικά σενάρια

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led

 
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.