54012 : Πως να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας στις πωλήσεις | Εργαλεία επιρροής των πελατών

54011 : Workshop “Πωλήσεις, Η Ανθρώπινη Τέχνη”
04/25/2019
54301 : Αντιμετωπίστε τον πελάτη με σύγχρονες τεχνικές Πώλησης & Διαπραγμάτευσης
04/25/2019
τεστ

54012 : Πως να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας στις πωλήσεις | Εργαλεία επιρροής των πελατών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των συμμετεχόντων σχετικά με τις συνθήκες που διαμορφώνουν τις αγοραστικές αποφάσεις και η πρακτική τους εξάσκηση σε σχετικές πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων.

 

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 8 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πωλητές (έμπειρους ή νεοεισερχόμενους), νέους επαγγελματίες & επιχειρηματίες, τελειόφοιτους ή απόφοιτους σχολών marketing ή διαφήμισης, στελέχη επιχειρήσεων που ο ρόλος τους επιβάλει μαζική ή προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες.

·         Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του πωλητή. Σκοπός του πωλητή δεν είναι μόνο να παρουσιάσει τα προϊόντα που προωθεί, αλλά κυρίως να κινητοποιήσει τον υποψήφιο πελάτη προς τη λήψη της απόφασης. Για να επιτευχθεί αυτό ο πωλητής εκπαιδεύεται στους τρόπους παράκαμψης των εμποδίων που βρίσκονται στο μυαλό του πελάτη επιδρώντας στο υποσυνείδητό του και διεγείροντας μία σειρά κοινωνικών, βιολογικών και ψυχολογικών “”αυτοματισμών”” ικανών να κινητοποιήσουν την άμεση αγοραστική δράση.

·         Κατανόηση του τρόπου λήψης των αγοραστικών αποφάσεων

·         Στοιχεία και ανάλυση των ασυνείδητων μορφών λήψης αγοραστικών αποφάσεων. Δημιουργία ενός νέου κώδικα επικοινωνίας που μιλάει απευθείας στο κέντρο λήψης αποφάσεων του εγκεφάλου.

·         Οι Αντιθέσεις και τα Διλλήματα ως μέσα διευκόλυνσης του πελάτη.

·         Τρόποι δημιουργίας εντυπώσεων και δυνατών συναισθημάτων που μένουν στη μνήμη. Τρόποι μείωσης του ρίσκου που συνοδεύει κάθε αγοραστική απόφαση.

·         Δημιουργία συνθηκών που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πελάτη στη γνώμη και τις προτάσεις του πωλητή.

·         Νέοι τρόποι για να «ανοίξει η πόρτα» του καινούργιου πελάτη.

·         Νέοι τρόποι για γίνει κάποιος τακτικός πελάτης μας.

·         Το κρίσιμο δίλλημα: Ο πωλητής προσφέρει Εξέλιξη ή Ανατροπή;

·         Τρόποι δημιουργίας σχέσεων αμοιβαίας συμπάθειας πέραν της τυχαίας «χημείας» μεταξύ κάποιων προσώπων.

·         Ευκαιρίες πρακτικής εφαρμογής των νέων γνώσεων κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Παρουσίαση επιλεγμένων Video, διαδραστικές ασκήσεις και μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023