54801 : Εισπράττω … άρα υπάρχω! Καλές πρακτικές είσπραξης χρεών.

54602 : Πωλήσεις λιανικής – Διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου
04/25/2019
54802 : Προβλέπουμε στην Πώληση …. για να έχουμε στην Είσπραξη
04/25/2019
τεστ

54801 : Εισπράττω … άρα υπάρχω! Καλές πρακτικές είσπραξης χρεών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τους μηχανισμούς άρνησης της αποπληρωμής που αναπτύσσονται και να μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τους οφειλέτες τους, προκειμένου να τους διαχειριστούν ανάλογα. Επίσης να εξοικειωθούν με τη διαπραγματευτική τέχνη και να γνωρίσουν όλα τα «μέσα πίεσης» (τυπικά και άτυπα). Ακόμη, θα έλθουν σε επαφή με όλα τα μέσα εισπρακτικής πίεσης γνωρίζοντας τα «εργαλεία» της αγοράς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που δυσκολεύεται να εισπράξει τα χρέη και τις υποχρεώσεις των πελατών του είτε είναι ο ίδιος επιχειρηματίας είτε υπάλληλος, πωλητής, λογιστής κλπ

 

Διάρκεια προγράμματος :

Live Online
Με καθηγητή : 12 ώρες

Classroom
Με καθηγητή : 12 ώρες

Έκπτωση  -50% στη δεύτερη συμμετοχή.

Η προσφορά ισχύει έως 30/06/2022.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα πειραματιστούν, θα παίξουν παιχνίδια και ρόλους, θα βιντεοσκοπηθούν και θα αναγνωρίσουν ως αλληλέγγυα ομάδα τα δυνατά και αδύνατά τους σημεία.

·         Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στην άρνηση αποπληρωμής των χρεών

·         Κατηγοριοποίηση οφειλετών Ποιοι είναι σε πραγματικά σε δύσκολη θέση και ποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις

·         Η ψυχολογία της αγοράς και πώς μπορεί να διαχειριστεί θετικά

·         Τι εκμεταλλεύεται ο πελάτης που χρωστάει και ποιον πληρώνει πρώτα

·         Πρόληψη- περιορισμός του κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων αποπληρωμής

·         Η αξία και τα «μοντέλα» εισπρακτικών πολιτικών των εταιριών

·         Το προφίλ του πωλητή που δεν αφήνει περιθώρια για «ασυνέπειες»

·         Τα μυστικά των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο αποπληρωμής χρεών

·         Νέες συμφωνίες (καλές πρακτικές)

·         Τρόποι και μέσα πίεσης

·         Η βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Εισπρακτικοί μεσάζοντες

·         Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εισπρακτικές εταιρίες

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online —- Δε,Τε 17:30-20:45 Instructor Led
    Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
    Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
    τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
    και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
    ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
    όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
    εταιρείας.