54802 : Προβλέπουμε στην Πώληση …. για να έχουμε στην Είσπραξη

54801 : Εισπράττω … άρα υπάρχω! Καλές πρακτικές είσπραξης χρεών.
04/25/2019
54803 : Αν ο πελάτης πληρώσει κάποιον, τότε… αυτός θα είμαι εγώ!  | Μεθοδευμένες Εισπράξεις από το τηλέφωνο
04/25/2019
τεστ

54802 : Προβλέπουμε στην Πώληση …. για να έχουμε στην Είσπραξη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της πρόβλεψης κατά τη διαδικασία της πώλησης καθώς και την αξία της διαμόρφωσης συγκεκριμένων πολιτικών με τις οποίες θα εναρμονίζονται όλοι οι τομείς της επιχείρησης .

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε έναν που ασχολείται με την πώληση είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε κάθε επιχειρηματία ή στέλεχος, που καθορίζει πολιτικές πωλήσεων και εισπράξεων για την επιχείρησή του καθώς και σε όσους δυσκολεύονται να εισπράξουν τα χρέη .

·         Η προσαρμογή του ρόλου και του προφίλ του πωλητή στις νέες συνθήκες της  αγοράς

·         Πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώνει για το πελατολόγιο

·         Τα βήματα που κατά την πώληση περιορίζουν την ανασφάλεια της αποπληρωμής

·         Αντιμετωπίζοντας έναν έναν τους λόγους που οδηγούν στην άρνηση  αποπληρωμής

·         Διαμορφώνοντας νέα πολιτική πωλήσεων και εισπράξεων

·         Συνεργασία των πωλητών με τη διεύθυνση πωλήσεων ρηση που ενισχύει το  εισπρακτικό αποτέλεσμα

·         Τα μυστικά των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο αποπληρωμής  χρεών

·         Νέα σενάρια, τακτικές και συμφωνίες διευθέτησης

·         Καλές πρακτικές και παραδείγματα – ασκήσεις και προσομοιώσεις  διαπραγματεύσεων

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online* Σε αναμονή Instructor Led
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023