54804 : Εισπράξεις Οφειλών: Η μετατροπή του προβλήματος σε πλεονέκτημα

54803 : Αν ο πελάτης πληρώσει κάποιον, τότε… αυτός θα είμαι εγώ!  | Μεθοδευμένες Εισπράξεις από το τηλέφωνο
04/25/2019
8705 : Γραμματεία Διοίκησης – Βοηθός Διοίκησης
05/02/2019
τεστ

54804 : Εισπράξεις Οφειλών: Η μετατροπή του προβλήματος σε πλεονέκτημα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εφαρμόσουν οι συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία ώστε να επιτύχουν δραστική μείωση των ανείσπρακτων υπολοίπων των οφειλετών. Το σεμινάριο προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες των στελεχών που ασχολούνται με τις εισπράξεις.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 6 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται :
– σε Στελέχη τμήματος Είσπραξης Οφειλών
– σε οποιοδήποτε Στέλεχος εταιρίας εμπλέκεται στη διαδικασία εισπράξεων (πωλήσεις, λογιστήριο, πιστωτικός έλεγχος, διεύθυνση εταιρίας κλπ)
– σε Ελεύθερους Επαγγελματίες, Επιχειρηματίες

·         Εξελίξεις στην αγορά και αιτίες δημιουργίας των οφειλών

·         Φιλοσοφία & Πολιτική Επιχείρησης

·         Η Δημιουργία Οφειλών& η Αξιολόγηση Οργάνωσης της επιχείρησής μας

·         Μετασχηματισμός Μοντέλου

·         Business Credit

·         Κατηγορίες Οφειλετών

·         Μοντέλα μηχανισμών άρνησης

·         Πρόληψη

·         Προετοιμασία Σχεδίου Εισπράξεων / Οργάνωση, Στρατηγική, Τακτική

·         Υλοποίηση Σχεδίου Εισπράξεων / Άνοιγμα, Εισαγωγή, Αντιμετώπιση αντιρρήσεων (δικαιολογιών), Διαπραγμάτευση, Κλείσιμο

·         Ικανοποίηση απαιτήσεων μέσω τηλεφώνου / Αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία

·         Ικανοποίηση απαιτήσεων διαπροσωπικά / Αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία, Η σημασία της γλώσσας του σώματος

·         Χαρακτηριστικά επιτυχημένου διαπραγματευτή

·         Αξιολόγηση, μέθοδοι επιλογής συνεργασιών και πελατών

·         Η συμπεριφορά των νικητών

·         Assertiveness (από την θεωρία στην πράξη)

·         Μέθοδοι διεκδίκησης

·         Θετική Σκέψη & Αυτοπεποίθηση

·         Κλειδιά και Βήματα για την Είσπραξη Ανεξόφλητων Οφειλών

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online* Σε αναμονή Instructor Led
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023