677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project

55154 : Office 365 for the End-User
02/21/2019
4801 : Microsoft Access Level I
02/21/2019
τεστ

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και τις δυνατότητες του Microsoft Project ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και να πετύχουν ελαχιστοποίηση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 16 ώρες

 

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τη σχεδίαση, διαχείριση και εποπτεία Έργων ανεξαρτήτως περιεχομένου.

Create a Project Plan

·         Import a task list from Microsoft Excel to Microsoft Project

·         Set default folder options and AutoSave

·         Create recurring tasks – Split a task – Modify task duration

·         Modify calendar working time options

·         Apply a calendar to a task – Add material resources to a project

·         Enter costs on resources

·         Assign an additional resource to a task without increasing work on the task

·         Assign an additional resource to a task to increase work on the task

·         Create base calendars

·         Set task types (fixed work, fixed units, fixed duration)

·         Create a summary task

·         Use deadlines and constraints

·         Create a milestone task, Create a new project

·         Assign initial resources to tasks

·         Enter task relationships and task information

Track a Project

·         Assign tasks using Project Central

·         Add a progress line to a Gantt chart for a given date

·         Set reminders and send schedule note messages

·         Record task status in Microsoft Project and Project Central

·         Display resource allocations

·         Reschedule uncompleted work

·         Modify project duration

·         Compare actuals with the project baseline

·         Record actual work on a task

·         Save a baseline for the entire project or selected tasks

·         Edit task relationship types and lag

Communicating Project Information

·         Use the drawing tools

·         Add a hyperlink to a task

·         Identify lost elements when saving a project to Project 98

·         Copy a picture of a view and save it as a web page

·         Modify a standard report

·         Copy and paste a Gantt chart into a Microsoft Word document

·         Copy and paste sheet information into a Microsoft Excel spreadsheet

·         Update server-based project information using Project Central

·         Set page setup options

·         Create a new custom report

General Project Management Concepts

·         Display the critical path using filtering and formatting techniques

·         Differentiate work from duration

·         Customizing a Project

·         Reset table defaults

·         Create custom filters – Create and apply custom groupings

·         Format individual bars and bar styles

·         Sort a view – Apply custom filters

·         Create a custom table – Create and apply a custom view

·         Format a time scale

·         Use outlining features

·         Apply a filter using AutoFilter

·         Insert a column in a table

Multi-project Management

·         Set baselines for a master project – Add a task to a master project

·         Create relationships between tasks in a master project and subproject files

·         Insert a subproject into a master project

Το σεμινάριο δεν οδηγεί σε πιστοποίηση.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές δεξιότητες Πληροφορικής και βασικές γνώσεις στη διαχείριση έργων.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online*
σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 28/12/2023