73002 : Εκπαίδευση προϊσταμένων στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού

73001 : H Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
01/21/2019
73004 : Η συναισθηματική νοημοσύνη στη Διοίκηση
01/21/2019
τεστ

73002 : Εκπαίδευση προϊσταμένων στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού

Στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση των «εργαλείων» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη διαχείρηση και την παρακίνηση της ομάδας προσωπικού που διευθύνουν. Αναλύονται θέματα συμπεριφοράς και άσκησης εξουσίας στον εργασιακό χώρο.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που είναι προϊστάμενοι ομάδων προσωπικού.

·         Οργάνωση μιας ομάδας ή ενός τμήματος

·         Δημιουργικές συγκρούσεις.

·         Εξοικείωση με τη διαπραγματευτική δύναμη του διαλόγου.

·         Δεσμοί και συνεργασίες μέσα στο ίδιο όραμα και στον ίδιο στόχο.

·         Καλές πρακτικές και παραδείγματα.

·         Επικοινωνία μεταξύ των στελεχών.

·         Η γλώσσα του σώματος και ο ρόλος της στην επικοινωνία.

·         Η χρήση των ανοικτών ερωτήσεων και η συμμετοχικής ακρόασης.

·         Χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον.

·         Φαινόμενα της μη λεκτικής επικοινωνίας που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.

·         Ιδιαιτερότητες της εξουσίας στον εργασιακό χώρο

·         Ισορροπίες ιεραρχίας.

·         Κίνητρα – στόχοι – συμφέροντα.

·         Έλεγχος συμπεριφοράς.

·         Αλλαγή συμπεριφοράς προϊσταμένων.

·         Θετική ενίσχυση έναντι τιμωρίας.

·         Υποστηρικτική διαχείριση λάθος αποφάσεων.

·         Συστήματα επιβράβευσης σε πλαίσιο τμήματος.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.