73005 : Διαχείριση αλλαγών-Change Management

73004 : Η συναισθηματική νοημοσύνη στη Διοίκηση
01/21/2019
73006 : Διαχείριση κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων
01/21/2019
τεστ

73005 : Διαχείριση αλλαγών-Change Management

Στόχος του σεμιναρίου  είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση  να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που δημιουργούνται στους εργαζόμενους βιώνοντας οποιαδήποτε αλλαγή, είτε μικρή είτε μεγάλη, είτε αφορά στο σύνολο της επιχείρησης, είτε στο τμήμα ή το αντικείμενό τους ή και τους ίδιους προσωπικά. Οι συμμετέχοντες Θα εξοικειωθούν  με τις διαχειριστικές τακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν και θα προσεγγίσουν βιωματικά τα διάφορα επικοινωνιακά στυλ και τις παραμέτρους τους, που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν για την προετοιμασία και τη διαχείριση των εργαζόμενων για την αποδοχή των αλλαγών.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 16 ώρες

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν αλλαγές στο περιβάλλον της εργασίας τους.

·         Η αλλαγή και πως συνδέεται με την καινοτομία. Πως αυτό εντάσσεται στην κουλτούρα της επιχείρησης και υποστηρίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό

·         Ο ρόλος της «εκπαίδευσης» των εργαζόμενων για την αποδοχή και τη διαχείριση των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον

·         Καταστρώνοντας το σχέδιο αποδοχής της αλλαγής για το κάθε τμήμα της επιχείρησης

·         Συνηθισμένα επικοινωνιακά λάθη των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν αλλαγές και δημιουργούν ή ενισχύουν την αρνητική προδιάθεση των εργαζομένων (δημιουργία άγχους, ανασφάλειας και σύγκρουση εσωτερικών συμφερόντων)

·         Ο ρόλος της επικοινωνίας στην προετοιμασία του προσωπικού για τις επερχόμενες αλλαγές

·         Γνωρίζοντας, προλαβαίνοντας και διαχειριζόμενοι τα συναισθήματα και τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε διαπροσωπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τυπικών και άτυπων ομάδων.

·         Αντίσταση στην αλλαγή και οι άμεσες αντιδράσεις- Που οφείλονται και πως περιορίζονται

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Live Online* σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.