73006 : Διαχείριση κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων

73005 : Διαχείριση αλλαγών-Change Management
01/21/2019
73007 : Coaching-Ο σύγχρονος προϊστάμενος και ο ρόλος του ως coach
01/21/2019
τεστ

73006 : Διαχείριση κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων

Στόχος του σεμιναρίου είναι να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες τους συνήθεις λόγους που μπορεί να οδηγήσουν μια εταιρία σε κρίση. Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της πρόβλεψης, του προγραμματισμού και της ενδυνάμωση του προσωπικού, να γνωρίσουν μεθόδους για να το επιτύχουν, και να προσεγγίσουν διαπραγματευτικές τεχνικές προκειμένου να αντεπεξέρχονται σε εσωτερικές διενέξεις που αφορούν τους ίδιους η το υπόλοιπο προσωπικό.

 

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 16 ώρες

 

Έκπτωση  -50% στη δεύτερη συμμετοχή.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, προϊστάμενο, διευθυντή, επιχειρηματία που στοχεύει στη διασφάλιση ότι θα μπορέσει να αντεπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε κρίση που μπορεί να χτυπήσει εσωτερικά η εξωτερικά μια εταιρία (μικρή η μεγάλη) .

·         Πιθανά σενάρια δημιουργίας κρίσεων και επίδρασης στο προσωπικό

·         Τρόποι αντιμετώπισης

o   Πρόληψη

o   Προγραμματισμός

o   Δοκιμές

o   Εκπαίδευση και συμμετοχή του προσωπικού

·         Η ψυχολογία του προσωπικού σε καταστάσεις κρίσεων και η διαχείρισή της

·         Συνήθεις εσωτερικές κρίσεις και συγκρούσεις. – Λόγοι που οδηγούν σε αυτές

·         Μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης των συγκρουσιακών καταστάσεων

·         Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην πρόληψη και διαχείριση των συγκρούσεων

·         Η διαπροσωπική διαπραγμάτευση και τα μυστικά της που οδηγούν στην επίλυση των διαφορών και τη διευθέτηση των συγκρούσεων

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online*
Σε αναμονή  – Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023