73009 : Χτίζοντας το προφίλ του Προϊσταμένου-Ηγέτη

73008 : Χειρισμός της ανθρώπινης μηχανής
01/21/2019
73010 : Παρακίνηση και Ενδυνάμωση εργαζομένων
01/21/2019
τεστ

73009 : Χτίζοντας το προφίλ του Προϊσταμένου-Ηγέτη

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες του ρόλου και της αξίας του προϊσταμένου,  ανεξάρτητα από τα εργασιακά καθήκοντα, και να μπορούν να ενισχύουν την αξιοπιστία και το κύρος τους επιτυγχάνοντας καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε στέλεχος, προϊστάμενο, Διευθυντή ή επιχειρηματία που διοικεί και συνεργάζεται μέσα σε ιεραρχικές δομές.

 

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 16 ώρες

Έκπτωση  -50% στη δεύτερη συμμετοχή.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να :

·         αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του προφίλ του προϊσταμένου που τον αναδεικνύουν σε ηγέτη στα μάτια των συνεργατών του

·         αξιοποιούν τεχνικές που υποστηρίζουν την αξιοπιστία και αποδοχή τους

·         εφαρμόζουν τις βασικές αρχές “micro” management στην καθημερινότητά τους δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης

·         διαχειρίζονται τακτικές που ενδυναμώνουν την ομαδικότητα του τμήματος και ενισχύουν την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια των υφισταμένων τους

·         αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος στη λήψη αποφάσεων, και την υποστήριξη της επίτευξης της στοχοθεσίας

·         ανταποκρίνονται θετικότερα οι εργαζόμενοι στην τυπική και άτυπη αξιολόγηση

·         Ο ρόλος του προϊσταμένου και η θέση του στο γενικό management της εταιρίας – οργανισμού

·         Η ιεραρχία και ο ουσιαστικός της ρόλος στο συντονισμό, την ευθυγράμμιση των τμημάτων, στη λήψη αποφάσεων και τη στοχοθεσία

·         Η αξία του εταιρικού οράματος και ο ρόλος του οράματος του τμήματος

·         Τι χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης συνδέονται με το ρόλο του προϊσταμένου και πως τα αντιλαμβάνονται οι υφιστάμενοι

·         Διαχείριση συγκρούσεων

·         Βασικές αρχές και τεχνικές ηγεσίας,

·         Επίτευξη ομαδικότητας

·         Ανάθεση έργων σε υφισταμένους

·         Τεχνικές υποστήριξης της υπευθυνότητας και της πρωτοβουλίας των υφισταμένων από τον προϊστάμενο …μετά το λάθος τους

·         Ο ρόλος και η αξία των οργανωμένων ομάδων εργασίας

·         Τεχνικές αποτελεσματικού εργασιακού meeting

·         Στοχοθεσία και εναρμόνιση των τμημάτων με αυτή της εταιρίας

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online* Σε αναμονή Instructor Led
 Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023