7502 : Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις – Presentation skills

82112 : Κέρδη Λογιστικά & Ταμιακές Ζημίες
02/22/2019
7503 : Διαχείριση χρόνου – Time management
02/22/2019
τεστ

7502 : Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις – Presentation skills

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν για να παρουσιάζουν τις σκέψεις, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα τους αποτελεσματικότερα και να επιτυγχάνουν τους στόχους των παρουσιάσεων.

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 16 ώρες

 

Έκπτωση  –50%  στη δεύτερη συμμετοχή.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε έναν που θέλει να βελτιώσει τα αποτελέσματα των παρουσιάσεών του είτε απευθύνεται σε ευρύ άγνωστο κοινό, είτε σε μικρή ομάδα συνεργατών ή πελατών, είτε έχει διαχρονικές σχέσεις μαζί τους είτε εφήμερες.

Επιτυχημένη παρουσίαση

·         Τι σημαίνει «επιτυχημένη»

·         Γιατί σε μια παρουσίαση αν και από τεχνικής πλευράς μπορεί είναι άρτια και ο ομιλητής να ξέρει το θέμα και να μιλάει όμορφα, τελικά το ακροατήριο μπορεί να μην ανταποκρίνεται να βαριέται ή ακόμη και να είναι εχθρικό;

Παράγων «Θέμα»

·         Τι παρουσιάζω:

·         Ποιος είναι ο στόχος μου; Θέλω να πείσω; Να εντυπωσιάσω ή να ενημερώσω;

·         Ειδικές παράμετροι και καλές πρακτικές για κάθε περίπτωση

Παράγων «άνθρωπος»

·         Ποιος είμαι εγώ και τι ξέρει το ακροατήριο για μένα, τι προδιάθεση έχουν

·         Πως φαίνομαι. Στάση σώματος, βλέμμα, εικόνα, ευφράδεια, συναισθήματα που βγάζω

·         Πως βελτιώνομαι

·         Σε ποιον απευθύνομαι,

·         γιατί βρίσκεται στη θέση του ακροατή μου; σε ποια κατάσταση είναι; τι όφελος θα έχει από την παρουσίασή μου; ποιες είναι οι προηγούμενες εμπειρίες από το θέμα από εμένα αλλά και από τις παρουσιάσεις αυτού του είδους;

·         Κατηγορίες κοινού μου.

·         Αριθμός, (μικρό μεγάλο ακροατήριο) τι σχέση έχουν μ εμένα (είναι γνωστοί, άγνωστοι, συνεργάτες, πελάτες, συνάδελφοι, καθηγητές μου, μαθητές μου, Έλληνες, ξένοι) χαρακτηριστικά (συντηρητικοί, μοντέρνοι, νέοι, ακαδημαϊκοί, εξοικειωμένοι με τις παρουσιάσεις και τι είδους, επιθετικοί, εριστικοί, ανταγωνιστικοί )

·         Αναγνώριση – κατηγοριοποίηση και καλοί χειρισμοί για κάθε κατηγορία κοινού

«Εργαλεία και μυστικά επιτυχημένων παρουσιάσεων»

·         Πως μπορώ να προετοιμάσω την παρουσίαση

·         Τεχνολογικά βοηθήματα και τα μυστικάτους

·         Φαινόμενα της επικοινωνίας που συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στο τελικό αποτέλεσμα

·         Πως βελτιώνω τα αποτελέσματα του μονολόγου

·         «Ατάκες» που ξεχωρίζουν και κεντρίζουν το ενδιαφέρον

·         Τι λέω και τι δε λέω προκειμένου να χειριστώ το συναίσθημα του ακροατηρίουμου

·         Πως επιτυγχάνω αλληλεπίδραση με το κοινόμου

·         Πως κεντρίζω το ενδιαφέρον

·         Τα βασικά και τα «κλειδιά – μυστικά» της αξιοποίησης του ppt

·         Η χρήση των φωτογραφιών στις παρουσιάσεις

·         Η χρήση των εφέ

·         Η χρήση των multimedia στην παρουσίαση

·         Άλλα υποστηρικτικά μέσα και σύνδεση αυτών με την παρουσίαση

Η παρουσίαση

·         Δομή της παρουσίασης

·         Ενότητες και σύνδεση αυτών με τις προηγούμενες

·         Όγκος, μέγεθος, πλήθος πληροφοριών

·         Υλικό και τρόπος παρουσίασης

·         Σημειώσεις

·         Ερωτήσεις, σκέψεις, από το κοινό, τρόπος διαχείρισης, τρόπος απάντησης

Άλλα

·         Ο χώρος και οι συνθήκες

·         Ο εξοπλισμός, ο προηγούμενος έλεγχος

·         Κρίσεις και αντιμετώπιση των πιο πιθανών από αυτές

·         Παραδείγματα επιτυχημένων και αποτυχημένων παρουσιάσεων

·         Βιωματικές ασκήσεις, εξοικείωση και εντοπισμός δυνατών και αδυνάτων στοιχείων του κάθε συμμετέχοντα

·         Βελτιωτικές προτάσεις

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live online* 5,7,11,16-Ιουλίου  17:30-20:45 Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.