7505 : Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις – Effective Negotiations

7504 – Εργαλεία διαχείρισης εργασιακού άγχους – Stress management
02/22/2019
7507 : Ενδυνάμωση τηλεπικοινωνιακών δεξιοτήτων – Telecommunication Skills
02/22/2019
τεστ

7505 : Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις – Effective Negotiations

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τα στάδια της διαπραγμάτευσης και τις πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν για να πετύχουν το σκοπό τους.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 16 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, προϊσταμένους, στελέχη προμηθειών, πωλητές, ελεύθερους επαγγελματίες και κάθε έναν που ασχολείται επισήμως και μη επισήμως με τις διαπραγματεύσεις.

Τι …λογίζεται διαπραγμάτευση, σε ποιες περιπτώσεις διαπραγματεύομαι και σε ποιο περιβάλλον;

Ποιος είναι ο σκοπός των διαπραγματεύσεων;

Η τέχνη της διαπραγμάτευσης στην καθημερινότητα. (Για να προωθήσω ιδέες, υπηρεσίες, σχόλια, πωλήσεις, αλλά και…τον εαυτό μου)

Τα στάδια των διαπραγματεύσεων (Προετοιμασία | υλοποίηση | απολογισμός | A.N.S)

Στάδιο προετοιμασίας

·         Στοχοθέτηση/ αυτοαξιολόγηση/ καθορισμός συμβιβαστικών ορίων

·         Διαμόρφωση στρατηγικής

·         Κατασκοπία /συγκέντρωση υλικού και πληροφοριών

·         Διασπορά σκόπιμων μηνυμάτων

·         Ενίσχυση του προφίλ του διαπραγματευτή, της θέσης, της εταιρίας κλπ

·         Προετοιμασία πολιτικής διαπραγματευτικών σεναρίων και προτάσεων

·         Οργάνωση

·         Εκπαίδευση διαμεσολαβητών

Στάδιο υλοποίησης προετοιμασίας

·         Προετοιμασία του χώρου, του υλικού, των συνθηκών

·         Πρόβλεψη συναισθηματικού επηρεασμού/διαμόρφωσης εντυπώσεων

·         Εφαρμογή βασικών κανόνων επικοινωνίας λεκτικής και μη λεκτικής

·         Πως ανακοινώνονται οι προτάσεις

·         Πως διερευνώνται οι αντιρρήσεις/τι κρύβεται από πίσω/ποια συναισθήματα δημιουργούν

·         Τι του είναι σημαντικό, τι δε θέλει να χάσει, τι δεν έχει γι αυτόν την αξία που δείχνει, ως που μπορεί να υποχωρήσει

·         Πως διαχειρίζονται οι αντιρρήσεις/Δεσμεύσεις

·         Αντιπροτάσεις

·         Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια επιτυχημένη αντιπρόταση. Παραχωρήσεις/διεκδικήσεις/συμβόλαια

·         Φαινόμενα της μη λεκτικής επικοινωνίας που υποδηλώνουν ψέματα, άγχος, ανασφάλεια

·         Επίτευξη ικανοποίησης μέσα από τη διασφάλιση κοινού συμφέροντος (win to win)

·         Το κλείσιμο/τυπικά και άτυπα συμβόλαια

Στάδιο απολογισμού

·         Καταμέτρηση απωλειών και κερδών σε σύγκριση με τους αρχικούς στόχους

·         Αρχειοθέτηση/συμπλήρωση κενών και νέων πληροφοριών

·         Μελέτη νέων προοπτικών και νέων συνθηκών

Στάδιο A.N.S (After Negotiations Services)

·         Τεχνικές δεσίματος της διαπραγμάτευσης και ισχυροποίησης της θέσης του διαπραγματευτή

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις παρά μόνο βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online* Σε αναμονή Instructor Led
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 24/08/2023