82100 : Εφαρμοσμένα Οικονομικά Επιχειρήσεων για μη Οικονομικούς

682 : Microsoft PowerPoint Advanced για στελέχη επιχειρήσεων
02/21/2019
82135 : Budgeting and Cash Flow Management
02/22/2019
τεστ

82100 : Εφαρμοσμένα Οικονομικά Επιχειρήσεων για μη Οικονομικούς

“Applied Corporate Finance for Non-Financial Managers”

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον απαιτείται περισσότερο από ποτέ, η Ανώτατη Διοίκηση αλλά και όλα τα στελέχη της επιχείρησης να είναι εξοπλισμένα με βασικές-πρακτικές γνώσεις οικονομικής διοίκησης,  προκειμένου να κατανοούν την επίδραση των αποφάσεών τους στην οικονομική πορεία της επιχείρησης.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται με απλό τρόπο οι βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης των επιχειρήσεων, και πραγματικά παραδείγματα από βιωματικές εμπειρίες.

 

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Με εισηγητή : 12 ώρες

Live Online
Με εισηγητή : 12 ώρες

 

Έκπτωση  –50%  στη δεύτερη συμμετοχή.

Η προσφορά ισχύει έως 30/07/2022.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γενικούς διευθυντές, και σε διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργιών (εμπορικό, πωλήσεις, παραγωγή, αποθηκών) που συμμετέχουν στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, χωρίς προηγούμενη κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά.

Σκοπός έτσι είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για την κατανόηση όλων των οικονομικών πράξεων που πραγματοποιούνται καθημερινά μέσα στις επιχειρήσεις, καθώς και οδηγό για τα οικονομικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εισαγωγή

·                     Επιχείρηση και περιβάλλον.
·                     Στρατηγική και στόχοι της επιχείρησης.
·                     Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Οικονομικής Διοίκησης

Παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων & καταστάσεων

·                     Ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων.
Πάγια, αποσβέσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα,

·                     Βασικές Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
Παρουσίαση, περιγραφή και επεξήγηση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως).
Τι απεικονίζουν, και ποια η αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών μεγεθών που εμπεριέχονται σε κάθε μία.

·                     Πως υπολογίζονται τα κέρδη ή οι ζημιές και σε τι διαφέρουν τα λογιστικά κέρδη από τις ταμειακά κέρδη.
·                     Η έννοια και η χρησιμότητα των Margin, ΕBITDA και EBIT
·                     Πως μεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης.

Ανάλυση του κεφαλαίου κίνησης

·                     Τι είναι κεφάλαιο κίνησης.
Ποια στοιχεία απαρτίζουν το κεφάλαιο κίνησης και ποιες επιχειρηματικές αποφάσεις συνδέονται με αυτό.

·                     Ανάλυση του κύκλου ταμειακών ροών.
Ποια είναι η ροή των κεφαλαίων μέσα στην επιχείρηση, και πως μπορεί να βελτιωθεί η ρευστότητά της.

·                     Διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης.
Ποιο είναι το βέλτιστο ύψος και ποιες οι επιπτώσεις ανεπάρκειας ή τήρησης υπερβολικού κεφαλαίου κίνησης.

·                     Καθορισμός πολιτικών διατήρησης αποθεμάτων, πιστώσεων πελατών, διατήρησης διαθεσίμων.
Ποιες είναι οι κατάλληλες πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσει η επιχείρηση.

·                     Πολιτικές χρηματοδότησης του ενεργητικού.
Ποια πηγή και ποια μορφή χρηματοδότησης είναι κατάλληλη για κάθε στοιχείο επένδυσης.

Αξιολόγηση του επιχειρηματικού κινδύνου

·                     Ανάλυση της μόχλευσης και του λειτουργικού κινδύνου.
Πως η δομή και η συμπεριφορά του κόστους στην επιχείρηση επηρεάζει τα κέρδη και τον επιχειρηματικό κίνδυνο της επιχείρησης.

·                     Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis), & Περιθωρίου συνεισφοράς (Contribution margin).
Γιατί η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί οδηγό για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων

·                     Ανάλυση χρηματοοικονομικής μόχλευσης.
Σε ποιες περιπτώσεις τα δανειακά κεφάλαια  μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αξία της επιχείρησης

·                     Ανάλυση-ερμηνεία βασικών Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών (Περιθωρίων κέρδους, αποδοτικότητας, ρευστότητας κ.α).
Ποια είναι η χρησιμότητα των δεικτών και τι μας αποκαλύπτει ο κάθε ένας από αυτούς.

·                     Ανάλυση ευαισθησίας κερδών, ταμειακών ροών, αποδόσεων κεφαλαίων.
Πώς επηρεάζονται οι αποδόσεις, τα κέρδη και η ρευστότητα της επιχείρησης αν αλλάξουν κρίσιμες
οικονομικές μεταβλητές όπως ύψος πωλήσεων, περιθώρια κέρδους, πιστωτική πολιτική πελατών, πιστώσεις προμηθευτών κ.α

·                     Αξιολόγηση βιωσιμότητας της επιχείρησης & πρόβλεψη πτώχευσης
Δημιουργία σεναρίων για την μέτρηση οικονομικής αντοχής της επιχείρησης.
Ο ρόλος του δείκτη Ζ, score (Altman’s Z-score) για την πρόβλεψη πτώχευσης μιας επιχείρησης.

Management Report

·                     Κατηγορίες αναφορών οικονομικές λειτουργικές.
Ποιοι είναι οι κατάλληλοι δείκτες και ποιες οι αναφορές που μπορούν να βοηθήσουν
όλα τα επίπεδα διοίκησης να αξιολογούν τον τομέα ευθύνης τους, και να αποτελούν οδηγό για την λήψη των αποφάσεων.

·                     Αναφορές για τις κύριες λειτουργίες

Παραγωγή, Δείκτες απόδοσης
Αποθήκευση & διακίνηση
Πωλήσεις

·                     Αναφορές για την χρηματοοικονομική λειτουργία

Αποτελέσματα περιόδου
Ισολογισμός
Δάνεια
Ανάλυση κερδοφορίας ανά Business Unit
Ανάλυση δαπανών ανά κέντρο κόστους
Ανάλυση επιλεγμένων αριθμοδεικτών

Το σεμινάριο δεν οδηγεί σε πιστοποίηση.

Δεν απαιτείται προηγούμενη κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online
20,22,23/6  17:30-20:45 Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.