82112 : Κέρδη Λογιστικά & Ταμιακές Ζημίες

82111 : Οικονομική ανάλυση & Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων
02/22/2019
7502 : Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις – Presentation skills
02/22/2019
τεστ

82112 : Κέρδη Λογιστικά & Ταμιακές Ζημίες

Να μεταδοθούν οι απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά εργαλεία των Οικονομικών των Επιχειρήσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις, να προβλέπουν τις οικονομικές συνέπειες των αποφάσεων, να τις αξιολογούν ερμηνεύοντας και συσχετίζοντας οικονομικά και εμπορικά μεγέθη και δείκτες, να παρακολουθούν την πορεία των στόχων και να προβαίνουν έγκαιρα σε διορθωτικές ενέργειες για να προφυλάσσουν την κερδοφορία αλλά και την ρευστότητα της επιχείρησης.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με εισηγητή : 12 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων κάθε κλάδου και μεγέθους.

·         Γιατί ενώ έχουμε λογιστικά κέρδη εμφανίζουμε ταμειακές δυσκολίες ? Συσχέτιση των κερδών με την περιουσία και τις υποχρεώσεις .

·         Αξία μίας επιχείρησης και οφειλές της επιχείρησης στους ιδιοκτήτες : Μέχρι που ?

·         Επιδράσεις των πωλήσεων, του κόστους πωληθέντων και των μικτών κερδών στην περιουσία, τις υποχρεώσεις και στην αξία μίας επιχείρησης .

·         Επιδράσεις του κάθε είδους εξόδων στην περιουσία, τις υποχρεώσεις και στην αξία μίας επιχείρησης .

·         Επιδράσεις από τις πολιτικές και πρακτικές Εσπράξεων, Πληρωμών, ανακύκλωσης αποθεμάτων. Η υψίστη σημασία και η αξία που έχει για την επιχείρηση ο Κύκλος Μετατροπής Μετρητών.

·         Working Capital: Ο σημαντικότερος δείκτης ρευστότητας των επιχειρήσεων. Γιατί πρέπει πολύ τακτικά να το παρακολουθούμε? Ποιες οι διορθωτικές ενέργειες όταν είμαστε εκτός στόχου ? Ποια η σχέση του με τα λογιστικά κέρδη ?

·         Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους οικονομικών μεγεθών και στοιχείων της επιχείρησης.

·         Έννοια και χρησιμότητα των εμπορικών και οικονομικών δεικτών (ρευστότητας, εισπράξεων, πληρωμών, κεφαλαίου κίνησης, καθαρής θέσης, κόστους πωληθέντων, μικτών κερδών, δαπανών, επενδύσεων, δανειακής εξάρτησης) .

·         Ανάλυση Νεκρού σημείου (Break Even Point) : Μέχρι που πρέπει τουλάχιστον να πουλάμε ?

·         Πώς επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ)

·         Αξιολόγηση πορείας μίας επιχείρησης (της δικής μας, του ανταγωνισμού, των πελατών). Πως ήμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον κλάδο ?

·         Αποτύπωση των προοπτικών μίας επιχείρησης (ιδίας, ανταγωνισμού, πελατών). Κίνδυνοι και ευκαιρίες, αδυναμίες και απειλές (SWOT analysis)

·         Πόσο μπορεί να πουληθεί μία επιχείρηση ? Ποια τα κριτήρια και οι μεταβλητές ?

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα Σε αναμονή  Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή  Instructor Led
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.