8410 : Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – Επίπεδο Ι

8421 : Βασικές αρχές Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας
03/13/2019
8420 : Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων από την Παραλαβή υλών μέχρι την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων
03/13/2019
τεστ

8410 : Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ) – Επίπεδο Ι

Το σεμινάριο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων και οδηγεί στη πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

 

Διάρκεια προγράμματος :

 

 

 

Classroom
Με καθηγητή : 10 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων και έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό των τροφίμων, βάσει της ΥΑ 14708/28-08-2007/ ΦΕΚ 1616/8/17/08/2007.

• Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
• Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
• Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
• Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
• Εργασιακό περιβάλλον
• Πρακτικές καθαρισμού
• Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
• Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται από επιτροπές του ΕΦΕΤ.

Οι εισηγητές μας είναι επαγγελματίες, πιστοποιημένοι από τον ΕΦΕΤ και εγγεγραμμένοι στο μητρώο εισηγητών του ΕΦΕΤ αλλά και του ΛΑΕΚ με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία ως εσωτερικοί και εξωτερικοί επιθεωρητές ISO 22000.

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Live Online
Σε αναμονή Instructor Led
Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Σε αναμονή Instructor Led

* Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή – Virtual Class
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 25/08/2023