8430: Εισαγωγή στην Ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας

9301F : Introduction to Social Media for Business
11/18/2019
8431: Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
12/13/2019
τεστ

8430: Εισαγωγή στην Ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την Υγιεινή και την Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

 

Διάρκεια προγράμματος :

Classroom
Εισηγητής : 4 ώρες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους παραγωγής και διοικητικούς όλων των επιχειρήσεων, οργανισμών και βιομηχανιών.

1.       Εισαγωγή 

2.       Νομοθεσία

3.       Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

4.       Καθήκοντα Ιατρού εργασίας

5.       Επαγγελματικοί Κίνδυνοι

·         Ορισμός

·         Ταξινόμηση

·         Κίνδυνοι για την Ασφάλεια

·         Κίνδυνοι Ατυχήματος

·         Κίνδυνοι για την Υγεία

·         Κίνδυνοι Υγιεινο-περιβαντολογικοί

·         Εγκάρσιοι κίνδυνοι

6.       Βιβλιογραφικές Πηγές

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα Σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη Σε αναμονή Instructor Led
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.

  Last update 25/08/2023