8431: Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας

8430: Εισαγωγή στην Ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας
12/13/2019
AZ-400T00 : Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions
12/16/2019
τεστ

8431: Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες μεθόδους προστασίας και εφαρμογής των διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας, ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας.

 

Διάρκεια:

Classroom
Εισηγητής : 12 ώρες

*Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις και την θεματολογία που θα επιλεχθεί.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους παραγωγής και διοικητικούς όλων των επιχειρήσεων, οργανισμών και βιομηχανιών  καθώς και σε εργαζόμενους που έχουν στα καθήκοντά τους ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

Νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας

·         Υποχρεώσεις εργοδοτών & εργαζομένων

·         Αρμοδιότητες τεχνικού ασφαλείας

·         Αναγγελία εργατικού

 

Ιατρός εργασίας

Προδιαγραφές χώρων εργασίας

•         Ειδικοί χώροι στο περιβάλλον εργασίας

Χώροι ανάπαυσης

Εξοπλισμός υγιεινής

Χώροι πρώτων βοηθειών

•         Πυροπροστασία

Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση

Οδοί και έξοδοι διαφυγής

•         Μετακίνηση στο χώρο εργασίας

•         Φυσικοί παράγοντες

Εξαερισμός κλειστών χώρων εργασίας

Απαγωγή παραγόντων

Θερμοκρασία χώρων εργασίας

Φωτισμός

•         Ειδική κατηγορία εργαζομένων

Έγγυες γυναίκες – Νομοθεσία

Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες

 

Πυροπροστασία

•         Βασικές έννοιες

•         Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση

•         Οδοί και έξοδοι διαφυγής

•         Αιτίες πυρκαγιάς στη βιομηχανία

•         Ενεργητική πυροπροστασία

•         Νομοθεσία

•         Κατάσβεση πυρκαγιάς

•         Πυροσβεστικός εξοπλισμός

•         Προληπτικές ενέργειες

•         Χρήσιμες οδηγίες

•         Περίπτωση εγκλωβισμού

 

Σεισμοί

•         Ενέργειες πριν τον σεισμό

•         Ενέργειες κατά το σεισμό

 

Εργασία με υπολογιστή

•         Χωροθέτηση

•         Διαμόρφωση χώρου εργασίας

 

Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα

•         Μέσα πρόκλησης ηλεκτροπληξίας

•         Ενέργειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας

•         Παραδείγματα ηλεκτροπληξίας (Φωτογραφικό υλικό)

•         Προληπτικές ενέργειες

•         Βασικοί κανόνες αποφυγής ηλεκτροπληξίας

 

Επικίνδυνες ουσίες και χημικά

•         Ταξινόμηση επικίνδυνων ουσιών

•         Επικινδυνότητα χημικών ουσιών

•         Επικίνδυνες ουσίες ανά επαγγελματική δραστηριότητα

 

Ο Θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον

•         Τι είναι ο ήχος

•         Στάθμη ηχητικής πίεσης

•         Οι επιπτώσεις του υψηλού θορύβου στο σώμα

•         Βασικά σημεία της νομοθεσίας

 

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου

•         Τι είναι η χειρονακτική διακίνηση φορτίου

•         Προβλήματα κατά τη μεταφορά βάρους

•         Παραδείγματα επιβάρυνσης του εργαζομένου

•         Τμήματα του σώματος που μπορεί να επηρεαστούν

•         Προληπτικά μέτρα για την διακίνηση φορτίων

•         Κανόνες ασφαλείας για την ανύψωση φορτίων

•         Παραδείγματα – Πρακτικές λύσεις

 

Ασφάλεια κατά τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού

•         Κύριες πηγές κινδύνων εξοπλισμού

•         Κανόνες για τον εξοπλισμό εργασίας

•         Έλεγχοι

•         Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων

•         Συστήματα χειρισμού – όργανα ελέγχου

•         Διατάξεις προφύλαξης

•         Χωροταξία – ευταξία

•         Λίστα ελέγχου προμηθευτή

•         Λίστα ελέγχου μηχανήματος

•         Λίστα ελέγχου λειτουργίας

•         Περιστρεφόμενος εξοπλισμός

Τόπος Ημερομηνίες Ωράριο Μέθοδος
Αθήνα σε αναμονή Instructor Led
Θεσσαλονίκη σε αναμονή Instructor Led
  Με την συμπλήρωση της φόρμας αποδέχεστε την Πολιτική
  Προσωπικών Δεδομένων της Infolab και συγκατατίθεστε όπως η εταιρεία χρησιμοποιήσει
  τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του αιτήματός σας
  και την επικοινωνία μαζί σας προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να
  ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με
  όσα καθορίζονται στη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της
  εταιρείας.