Βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής

02/21/2019

2801 : Microsoft Word Level I

02/21/2019

2802 : Microsoft Word Level II

02/21/2019

2811 : Advanced MS Word για Στελέχη Διοίκησης

04/19/2021

2813 : Δημιουργείστε Επαγγελματικά Έγγραφα στο Microsoft Word

04/05/2019

283 : Microsoft Word Expert

01/02/2020

3800 : Microsoft Excel Basic

12/29/2019

3810 : Microsoft Excel Advanced | Formulas

12/29/2019

3811 : Microsoft Excel Advanced | Data manipulation

02/21/2019

3812 : VBA for Excel

02/21/2019

3813 : PowerPivot for Excel

02/21/2019

3814 : Excel για στελέχη Λογιστηρίων & Οικονομικών Διευθύνσεων

02/21/2019

3815 : Data Analysis Using Excel PivotTables

02/21/2019

3816 : Power BI for Business Users

12/29/2019

3818 : Creating Dashboards with MS Excel

02/21/2019

3820 : Advanced Excel για στελέχη επιχειρήσεων

04/05/2019

383 : Microsoft Excel Expert

02/21/2019

4801 : Microsoft Access Level I

02/21/2019

4802 : Microsoft Access Level II

02/21/2019

4811 : Εισαγωγή στη VBA για Access (Level I)

02/21/2019

4812 : Ms Access VBA Programming (Level II)

02/21/2019

55154 : Office 365 for the End-User

04/30/2020

55155 : Mastering Ms Teams

02/21/2019

580 : Microsoft Outlook Level I

02/21/2019

581 : Microsoft Outlook Level II

02/22/2021

582 : Advanced Outlook Concepts

08/12/2020

6010 : Microsoft OneNote

05/14/2019

65161 : Photoshop CC Level I

05/14/2019

65162 : Photoshop CC Level IΙ

05/14/2019

65261 : Illustrator CC Level I

05/14/2019

65361 : InDesign CC Level I

01/17/2019

6700 : Project Management Fundamentals | PMI

01/17/2019

6750 : PRINCE2 ® 2017 Foundation & Practitioner

02/21/2019

677 : Διαχείριση Έργων με το Microsoft Project