Πιστοποιήσεις Τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής

Η INFOLAB υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες της πληροφορικής -ITs και Developers- τα οποία προετοιμάζουν τους ενδιαφερομένους για  διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποίησης τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής.

Εξερευνήστε τα Career Paths που σας προσφέρουμε.

Microsoft Certified Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust (Exam : AZ-900)

Course : AZ-900T01  Microsoft Azure Fundamentals

 

Microsoft Certified Azure Data Fundamentals

Candidates for the Azure Data Fundamentals certification should have foundational knowledge of core data concepts and how they are implemented using Microsoft Azure data services. This certification is intended for candidates beginning to work with data in the cloud.

Exam : DP-900 New

                         Course : DP-900T00  Microsoft Azure Data Fundamentals

 

Microsoft Certified Azure AI Fundamentals

This certification is an opportunity to demonstrate knowledge of common ML and AI workloads and how to implement them on Azure.

This certification is intended for candidates with both technical and non-technical backgrounds. Data science and software engineering experience are not required; however, some general programming knowledge or experience would be beneficial.

     Exam : AI-900 New

     Course : AI-900T00 Microsoft Azure AI Fundamentals

 

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Azure Administrators implement, monitor, and maintain Microsoft Azure solutions, including major services related to compute, storage, network, and security (Exam : AZ-103)

Course : AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure (Exam : AZ-500)

Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

 

Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate

The Azure Database Administrator implements and manages the operational aspects of cloud-native and hybrid data platform solutions built on Microsoft Azure data services and Microsoft SQL Server. The Azure Database Administrator uses a variety of methods and tools to perform day-to-day operations, including applying knowledge of using T-SQL for administrative management purposes.

  Course : DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure

 

Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate

Azure AI Engineers use Cognitive Services, Machine Learning, and Knowledge Mining to architect and implement Microsoft AI solutions involving natural language processing, speech, computer vision, bots, and agents (Exam : AI-100)

Course : AI-100T01 Designing and Implementing an Azure AI Solution

 

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Azure Data Scientists apply Azure’s machine learning techniques to train, evaluate, and deploy models that solve business problems (Exam : DP-100)

Course : DP-100T01 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

 

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate

Azure Data Engineers design and implement the management, monitoring, security, and privacy of data using the full stack of Azure data services to satisfy business needs (Exams : DP-200 & DP-201)

Course : DP-200T01 Implementing an Azure Data Solution & DP-201T01 Designing an Azure Data Solution

 

Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Microsoft Azure Developers design, build, test, and maintain cloud solutions, such as applications and services, partnering with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement these solutions. (Exam : AZ-204)

Course : AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

 

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft Azure Solutions Architects must have expertise in compute, network, storage, and security so that they can design solutions that run on Azure. (Exams : AZ-303 New & AZ-304 New)

Courses : AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies  &  AZ-304 Microsoft Azure Architect Design

 

Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert

Azure DevOps professionals combine people, process, and technologies to continuously deliver valuable products and services that meet end user needs and business objectives

 Exam : AZ-400 + Certified Azure Administrator or Developer Associate

       Course : AZ-400T00 Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

Microsoft 365 Certified Fundamentals

Prove that you understand the options available in Microsoft 365 and the benefits of adopting cloud services, the Software as a Service (SaaS) cloud model, and implementing Microsoft 365 cloud service.

Exam:MS-900

Course :MS-900T01 Microsoft 365 Fundamentals

 

 

Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Microsoft 365 Messaging Administrators deploy, configure, manage, and monitor messaging infrastructure, permissions, client access, mail protection, and mail flow in both on-premises, hybrid, and cloud enterprise environments.

Exam : MS-203 New

Course : MS-203T00 Microsoft 365 Messaging

 

 

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

Modern Desktop Administrators deploy, configure, secure, manage, and monitor devices and client applications in an enterprise environment.

Exams : MD-100 & MD-101

Courses :
MD-100T00 Windows 10
MD-101T00 Managing Modern Desktops

 

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Microsoft 365 Security Administrators proactively secure M365 enterprise and hybrid environments, implement and manage security and compliance solutions, respond to threats, and enforce data governance.

Exam : MS-500

Course : MS-500T00 Microsoft 365 Security Administration

 

 

Microsoft 365 Certified: Developer Associate

Microsoft 365 Developers design, build, test, and maintain applications and solutions that are optimized for the productivity and collaboration needs of organizations using the Microsoft 365 platform.

Microsoft 365 Developers are proficient in the Microsoft identity and Microsoft Graph. They have general knowledge on UI elements (including Adaptive Cards and UI Fabric), Integration Points (including Microsoft Teams, Office Add-ins, SharePoint Framework, Actionable Messages), and determining workload platform targets.

Exam : MS-600 New

Course : MS-600T00 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

 

 

Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate

Microsoft Teams Administrators configure, deploy, and manage Office 365 workloads for Microsoft Teams that focus on efficient and effective collaboration and communication in an enterprise environment.

Microsoft Teams Administrators must be able to plan, deploy, and manage Teams: chat, apps, channels, meetings, audio conferences, live events, and calls.

Exam : MS-700 New

Course : MS-700T00 Managing Microsoft Teams

 

 

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Enterprise Administrators evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services.

Exams : MS-100 & MS-101 (Prerequisite: 1 certification)

Courses :
MS-100T00  Microsoft 365 Identity and Services
MS-101T00  Microsoft 365 Mobility and Security

 

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate

The Azure Database Administrator implements and manages the operational aspects of cloud-native and hybrid data platform solutions built on Microsoft Azure data services and Microsoft SQL Server. The Azure Database Administrator uses a variety of methods and tools to perform day-to-day operations, including applying knowledge of using T-SQL for administrative management purposes. (Exam : DP-300 New)

  Course : DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure

 

MCSA: BI Reporting

This certification demonstrates your expertise in analyzing data with both Power BI and Excel. Earning an MCSA: BI Reporting demonstrates knowledge relevant to data analysis, data visualization, modeling, dashboards, and direct connectivity to data sources in Excel and Power BI. (Exams : 70-778 & 70-779) – Exams Retiring on January 31, 2021 (NEW DATE because of COVID-19)

      Courses: 20778  Analyzing Data with Power BI  & 20779  Analyzing Data with Excel

 

 

MCSA: SQL 2016 BI Development

This certification validates your extract, transform, and load (ETL) and data warehouse skills, along with those for implementing BI solutions using multidimensional and tabular data models and online analytical processing (OLAP) cubes. Earning an MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development certification qualifies you for a position as a BI developer. (Exams : 70-767 & 70-768) – Exams Retiring on January 31, 2021 (NEW DATE because of COVID-19)

      Courses : 20767  Implementing a SQL Data Warehouse & 20768 Developing SQL Data Models

 

 

MCSA: SQL 2016 Database Administrator

This certification demonstrates your skills with database installation, maintenance, configuration, and provisioning tasks. Earning an MCSA: SQL 2016 Database Administration certification qualifies you for a position as a database administrator or infrastructure specialist. (Exams : 70-764 & 70-765) – Exams Retiring on January 31, 2021 (NEW DATE because of COVID-19)

      Courses: 20764 Administering a SQL Database Infrastructure & 20765 Provisioning SQL Databases

 

 

MCSA: SQL 2016 Database Development

This certification demonstrates your skills as a database professional, for both on-premises and cloud-based databases. Earning an MCSA: SQL 2016 Database Development certification qualifies you for a position as a database developer. (Exams : 70-761 & 70-762) – Exams Retiring on January 31, 2021 (NEW DATE because of COVID-19)

Courses : 20761  Querying Data with Transact-SQL & 20762 Developing SQL Databases

 

MCSE : Data management & Analytics

Demonstrate your broad skill sets in SQL administration, building enterprise-scale data solutions, and leveraging business intelligence data – both on-premises and in cloud environments. Earning an MCSE: Data Management and Analytics certification qualifies you for such jobs as database analyst, database designer, and business intelligence analyst. – Exams Retiring on January 31, 2021 (NEW DATE because of COVID-19)

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

MCSA: Windows Server 2016

Prove your mastery of the primary set of Windows Server 2016 skills required to reduce IT costs and deliver more business value. Earning an MCSA: Windows Server 2016 certification qualifies you for a position as a network or computer systems administrator or as a computer network specialist, and it is the first step on your path to becoming a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). (Exams : 70-740 , 70-741 , 70-742)  Exams Retiring on January 31, 2021 (NEW DATE because of COVID-19)

 Courses : 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 , 20741  Networking with Windows Server 2016  & 20742 Identity with Windows Server 2016

 

MCSE: Core Infrastructure

This certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern data center, identity management, systems management, virtualization, storage, and networking. Earning an MCSE: Core Infrastructure certification qualifies you for such jobs as administrator, architect, computer support specialist, and information security analyst. (Exams : 70-744 & 70-745 ) – Exams Retiring on January 31, 2021 (NEW DATE because of COVID-19)

 Courses :  20744  Securing Windows Server 2016 & 20745Implementing a Software-Defined DataCenter Using System Center Virtual Machine Manager 

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

CCNA  – NEW Certification

The NEW Cisco CCNAv7 program offers comprehensive associate-level training and certification focused on the solutions and technologies you need to implement and administer a broad range of modern networking and IT infrastructure. Certification requires one exam, 200-301 that covers a broad range of fundamentals you need for any direction you want to go: network fundamentals, network access, IP connectivity, IP services, security fundamentals, and automation and programmability. Earning that logo proves that you have real-world skills for real-world jobs

Exam :200-301 CCNA

Course : CCNA

 

Cisco Certified CyberOps Associate – NEW Certification

The Cisco Certified CyberOps Associate  certification prepares candidates for today’s associate-level job roles in security operations centers (SOCs).

Exam : 200-201 CBROPS

Course : Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals

 

 

CCNP Enterprise – NEW Certification

The CCNP Enterprise certification program prepares the canditates for today’s professional-level job roles in networking technologies. One of the industry’s most respected certifications, CCNP validates the core knowledge you need while providing the flexibility to choose a focus area.

To earn CCNP Enterprise, you pass two exams: a core exam and a concentration exam of your choice.

Core exam:

350-401 ENCOR        Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Concentration exams (choose one):

300-410 ENARSI       Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

300-415 ENSDWI      Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300)

300-420 ENSLD         Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD)

300-425 ENWLSD     Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD)

300-430 ENWLSI      Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI)

300-435 ENAUTO     Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI)

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Cisco εδώ….

ITIL® 4 Foundation – NEW

ITIL® 4 Foundation enables candidates to look at IT Service Management through an end-to-end operating model for the creation, delivery and continual improvement of tech-enabled products and services. (Exam : ITIL 4 Foundation )

Course :  ITIL 4 Foundation

ITIL®  Foundation

ITIL Foundation is the entry level certification, providing general awareness of the key elements, terminology and concepts of ITIL®. This module also covers the links between lifecycle stages, the processes used and their contribution to service management practices. (Exam : ITIL Foundation )

Course : ITIL Foundation 2011 Edition

ITIL® Practitioner

ITIL® Practitioner has been developed with the aim to help organisations and individuals increase the value they obtain from ITIL through practical guidance to adopt and adapt the framework to support the business.(Exam : ITIL Practitioner )

Course :  ITIL Practitioner

ITIL® Service Operation

ITIL® Intermediate Service Operation (SO) is one of five ITIL® Service Lifecycle modules. It focuses on the functions, principles, processes and operational activities that enable individuals and organisations to successfully manage how their products and services perform, helping them improve their IT Service Management. (Exam : ITIL Service Operation)

Course :  ITIL Service Operation

ITIL® Service Desing

ITIL® Intermediate Service Design (SD) is one of five ITIL Service Lifecycle modules. It focuses on the design of IT services and covers the architectures, processes, policies and documentation that enables you to design services that meet the needs of the organisation or programme. (Exam :ITIL Service Desing)

Course :  ITIL Service Design

PeopleCert DevOps Fundamentals

The Fundamentals level of the PeopleCert DevOps qualification scheme is aimed at anyone who wishes to become an efficient member of a DevOps environment. If you’re looking for a higher level certification, you can review PeopleCert DevOps Leadership. (Exam :Peoplecert DevOps Fundamentals)

Course : 9501 : Peoplecert DevOps Fundamentals

PeopleCert DevOps Leadership

The Leadership level of the PeopleCert DevOps qualifications scheme is aimed at anyone who is managing a DevOps team or aspiring to lead a cultural shift towards DevOps practices. If you’re looking for a starter-level certification, you can review PeopleCert DevOps Fundamentals. (Exam: Peoplecert DevOps Leadership)

Course : 9502 : Peoplecert DevOps Leadership

 

Δείτε όλες τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις ITIL ® από την Peoplecert εδώ….

CCNA Cyber Ops  NEW

The CCNA Cyber Ops certification prepares candidates to begin a career working with associate-level cybersecurity analysts within security operations centers. [(Exams : 210-250 SECFND (Cisco Cybersecurity Fundamentals) & 210-255 SECOPS (Cisco Cybersecurity Operations)]

Course : CCNA Cybersecurity Operations

 

 

Certified Ethical Hacker C|EH v10

The Certified Ethical Hacker (C|EH v10) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need. (Exam : 312-50ECC/Vue)

Course : 312-50  Certified Ethical Hacher C|EH v10

 

 

CCNA Security

With a CCNA Security certification, a network professional demonstrates the skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats. (Exam : 210-260 IINS – Last date to test: February 23, 2020)

Course : CCNA Security

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure. (Exam : AZ-500 )

  Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

 

 

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Microsoft 365 Security Administrators proactively secure M365 enterprise and hybrid environments, implement and manage security and compliance solutions, respond to threats, and enforce data governance.


Exam :
MS-500
Course :
MS-500T01 Managing Microsoft 365 Identity and Access
MS-500T02 Implementing Microsoft 365 Threat Protection
MS-500T03 Implementing Microsoft 365 Information Protection
MS-500T04 Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

MCSA: Web Applications

Demonstrate your expertise at implementing modern web apps. Earning an MCSA: Web Applications certification qualifies you for a position as a web developer or web administrator. (Exams : 70-480 , 70-483 & 70-486)

Courses : 20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 , 20483  Programming in C# & 20486  Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications