Πιστοποιήσεις Τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής

Η INFOLAB υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες της πληροφορικής -ITs και Developers- τα οποία προετοιμάζουν τους ενδιαφερομένους για  διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποίησης τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής.

Εξερευνήστε τα Career Paths που σας προσφέρουμε.

Microsoft Certified Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust (Exam : AZ-900)

Course : AZ-900T01  Microsoft Azure Fundamentals

 

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Azure Administrators implement, monitor, and maintain Microsoft Azure solutions, including major services related to compute, storage, network, and security (Exam : AZ-103)

Course : AZ-103T00 Microsoft Azure Administrator

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure (Exam : AZ-500)

Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

 

Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate

Azure AI Engineers use Cognitive Services, Machine Learning, and Knowledge Mining to architect and implement Microsoft AI solutions involving natural language processing, speech, computer vision, bots, and agents (Exam : AI-100)

Course : AI-100T01 Designing and Implementing an Azure AI Solution

 

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Azure Data Scientists apply Azure’s machine learning techniques to train, evaluate, and deploy models that solve business problems (Exam : DP-100)

Course : DP-100T01 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

 

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate

Azure Data Engineers design and implement the management, monitoring, security, and privacy of data using the full stack of Azure data services to satisfy business needs (Exams : DP-200 & DP-201)

Course : DP-200T01 Implementing an Azure Data Solution & DP-201T01 Designing an Azure Data Solution

 

Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Microsoft Azure Developers design, build, test, and maintain cloud solutions, such as applications and services, partnering with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement these solutions.

Exam : AZ-203

Courses :
AZ-203T01 Develop Azure Infrastructure as a Service compute solutions
AZ-203T02 Develop Azure Platform as a Service compute solutions
AZ-203T03 Develop for Azure storage
AZ-203T04 Implement Azure security
AZ-203T05 Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions
AZ-203T06 Connect to and consume Azure, and third-party, services

 

Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert

Azure DevOps professionals combine people, process, and technologies to continuously deliver valuable products and services that meet end user needs and business objectives


 Exam : AZ-400 + Certified Azure Administrator or Developer Associate

Courses :
AZ-400T01 Implementing DevOps Development Processes
AZ-400T02 Implementing Continuous Integration
AZ-400T03 Implementing Continuous Delivery
AZ-400T04 Implementing Dependency Management
AZ-400T05 Implementing Application Infrastructure
AZ-400T06 Implementing Continuous Feedback
AZ-400T07 Designing a DevOps Strategy

 

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft Azure Solutions Architects must have expertise in compute, network, storage, and security so that they can design solutions that run on Azure.


Exams :
AZ-300 & AZ-301

Courses :
AZ-300T01 Deploying and Configuring Infrastructure
AZ-300T02 Implementing Workloads and Security
AZ-300T03 Understanding Cloud Architect Technology Solutions
AZ-300T04 Creating and Deploying Apps
AZ-300T06 Developing for the Cloud
AZ-301T01 Designing for Identity and Security
AZ-301T02 Designing a Data Platform Solution
AZ-301T03 Designing for Deployment, Migration, and Integration
AZ-301T04 Designing an Infrastructure Strategy

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

Microsoft 365 Certified Fundamentals

Prove that you understand the options available in Microsoft 365 and the benefits of adopting cloud services, the Software as a Service (SaaS) cloud model, and implementing Microsoft 365 cloud service.

Exam:MS-900

Course :MS-900T01 Microsoft 365 Fundamentals

 

 

Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Microsoft 365 Messaging Administrators deploy, configure, manage, and monitor messaging infrastructure, permissions, client access, mail protection, and mail flow in both on-premises, hybrid, and cloud enterprise environments.

Exams : MS-200 & MS-201

Courses :
MS-200T01 Understanding the Modern Messaging Infrastructure 
MS-200T02 Managing Client Access and Mail Flow
MS-200T03 Managing Messaging High Availability and Disaster Recovery
MS-201T01 Defining a Hybrid Messaging Strategy 
MS-201T02 Managing Messaging Security, Hygiene, and Compliance

 

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

Modern Desktop Administrators deploy, configure, secure, manage, and monitor devices and client applications in an enterprise environment.

Exams : MD-100 & MD-101

Courses :
MD-100T01 Installing Windows 10
MD-100T02 Configuring Windows 10
MD-100T03 Protecting Windows 10
MD-100T04 Maintaining Windows 10
MD-101T01 Deploying the Modern Desktop
MD-101T02 Managing Modern Desktops and Devices
MD-101T03 Protecting Modern Desktops and Devices

 

 

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Microsoft 365 Security Administrators proactively secure M365 enterprise and hybrid environments, implement and manage security and compliance solutions, respond to threats, and enforce data governance.

Exam : MS-500

Course :
MS-500T01 Managing Microsoft 365 Identity and Access
MS-500T02 Implementing Microsoft 365 Threat Protection
MS-500T03 Implementing Microsoft 365 Information Protection
MS-500T04 Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

 

 

 

Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate

Microsoft 365 Teamwork Administrators configure, deploy, and manage Office 365 workloads that focus on efficient and effective collaboration, such as SharePoint (online, on-premises, and hybrid), OneDrive, and Teams .

Exams : MS-300 & MS-301

Courses:
MS-300T01Managing Office 365 Content Services
MS-300T02 Managing SharePoint Online
MS-300T03 Enabling Microsoft Teams for Collaboration
MS-300T04 Enabling Office 365 Workloads for Collaboration
MS-301T01 Implementing SharePoint 2019 Infrastructure
MS-301T02 Implementing SharePoint 2019 Service Applications
MS-301T03 Implementing SharePoint Hybrid Scenarios
MS-301T04 Migrating to SharePoint Online

 

 

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Enterprise Administrators evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services.

Exams : MS-100 & MS-101 (Prerequisite: 1 certification)

Courses :
MS-100T01 Office 365 Management
MS-100T02 Microsoft 365 Tenant & Service Management
MS-100T03 Microsoft 365 Identity Management
MS-101T01 Microsoft 365 Security Management
MS-101T02 Microsoft 365 Compliance Management
MS-101T03 Microsoft 365 Device Management

 

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

MCSA: BI Reporting

This certification demonstrates your expertise in analyzing data with both Power BI and Excel. Earning an MCSA: BI Reporting demonstrates knowledge relevant to data analysis, data visualization, modeling, dashboards, and direct connectivity to data sources in Excel and Power BI. (Exams : 70-778 & 70-779)

      Courses: 20778  Analyzing Data with Power BI  & 20779  Analyzing Data with Excel

 

 

MCSA: SQL 2016 BI Development

This certification validates your extract, transform, and load (ETL) and data warehouse skills, along with those for implementing BI solutions using multidimensional and tabular data models and online analytical processing (OLAP) cubes. Earning an MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development certification qualifies you for a position as a BI developer. (Exams : 70-767 & 70-768)

      Courses : 20767  Implementing a SQL Data Warehouse & 20768 Developing SQL Data Models

 

 

MCSA: SQL 2016 Database Administrator

This certification demonstrates your skills with database installation, maintenance, configuration, and provisioning tasks. Earning an MCSA: SQL 2016 Database Administration certification qualifies you for a position as a database administrator or infrastructure specialist. (Exams : 70-764 & 70-765)

      Courses: 20764 Administering a SQL Database Infrastructure & 20765 Provisioning SQL Databases

 

 

MCSA: SQL 2016 Database Development

This certification demonstrates your skills as a database professional, for both on-premises and cloud-based databases. Earning an MCSA: SQL 2016 Database Development certification qualifies you for a position as a database developer. (Exams : 70-761 & 70-762)

Courses : 20761  Querying Data with Transact-SQL & 20762 Developing SQL Databases

 

MCSE : Data management & Analytics

Demonstrate your broad skill sets in SQL administration, building enterprise-scale data solutions, and leveraging business intelligence data – both on-premises and in cloud environments. Earning an MCSE: Data Management and Analytics certification qualifies you for such jobs as database analyst, database designer, and business intelligence analyst.

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

MCSA: Windows Server 2016

Prove your mastery of the primary set of Windows Server 2016 skills required to reduce IT costs and deliver more business value. Earning an MCSA: Windows Server 2016 certification qualifies you for a position as a network or computer systems administrator or as a computer network specialist, and it is the first step on your path to becoming a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). (Exams : 70-740 , 70-741 , 70-742)

 Courses : 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 , 20741  Networking with Windows Server 2016  & 20742 Identity   with Windows Server 2016

 

MCSE: Core Infrastructure

This certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern data center, identity management, systems management, virtualization, storage, and networking. Earning an MCSE: Core Infrastructure certification qualifies you for such jobs as administrator, architect, computer support specialist, and information security analyst. (Exams : 70-744 & 70-745 )

 Courses :  20744  Securing Windows Server 2016 & 20745 Implementing a Software-Defined DataCenter Using System Center Virtual Machine Manager

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

CCNA Routing & Switching

The CCNA Routing and Switching certification will not only prepare you with the knowledge of foundational technologies, but ensure you stay relevant with skill sets needed for the adoption of next generation technologies.

Exams : [200 -125 CCNA or (100 -105 ICND1 and 200-105 ICND2)]

Courses :
CCNA:  Routing & Switching
ICND1:  Interconnecting Cisco Networking Devices
ICND2: Interconnecting Cisco Networking Devices

 

 

CCNA Cyber Ops  NEW

The CCNA Cyber Ops certification prepares candidates to begin a career working with associate-level cybersecurity analysts within security operations centers. [Exams : 210-250 SECFND (Cisco Cybersecurity Fundamentals) & 210-255 SECOPS (Cisco Cybersecurity Operations)]

Course : CCNA Cybersecurity Operations

 

 

CCNA Security

With a CCNA Security certification, a network professional demonstrates the skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats.(Exam : 210-260 IINS)

Course : CCNA Security

 

CCNP Routing & Switching

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching certification validates the ability to plan, implement, verify and troubleshoot local and wide-area enterprise networks and work collaboratively with specialists on advanced security, voice, wireless and video solutions.

Exams: 300-101 ROUTE , 300-115 SWITCH & 300-135 TSHOOT

Course :
CCNP: CCNP Routing & Switching
ROUTE: Implementing Cisco IP Routing
SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks
TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Cisco εδώ….

ITIL® 4 Foundation – NEW

ITIL® 4 Foundation enables candidates to look at IT Service Management through an end-to-end operating model for the creation, delivery and continual improvement of tech-enabled products and services. (Exam : ITIL 4 Foundation )

Course :  ITIL 4 Foundation

ITIL®  Foundation

ITIL Foundation is the entry level certification, providing general awareness of the key elements, terminology and concepts of ITIL®. This module also covers the links between lifecycle stages, the processes used and their contribution to service management practices. (Exam : ITIL Foundation )

Course : ITIL Foundation 2011 Edition

ITIL® Practitioner

ITIL® Practitioner has been developed with the aim to help organisations and individuals increase the value they obtain from ITIL through practical guidance to adopt and adapt the framework to support the business.(Exam : ITIL Practitioner )

Course :  ITIL Practitioner

ITIL® Service Operation

ITIL® Intermediate Service Operation (SO) is one of five ITIL® Service Lifecycle modules. It focuses on the functions, principles, processes and operational activities that enable individuals and organisations to successfully manage how their products and services perform, helping them improve their IT Service Management. (Exam : ITIL Service Operation)

Course :  ITIL Service Operation

ITIL® Service Desing

ITIL® Intermediate Service Design (SD) is one of five ITIL Service Lifecycle modules. It focuses on the design of IT services and covers the architectures, processes, policies and documentation that enables you to design services that meet the needs of the organisation or programme. (Exam :ITIL Service Desing)

Course :  ITIL Service Design

 

Δείτε όλες τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις ITIL ® από την Peoplecert εδώ….

CCNA Cyber Ops  NEW

The CCNA Cyber Ops certification prepares candidates to begin a career working with associate-level cybersecurity analysts within security operations centers. [(Exams : 210-250 SECFND (Cisco Cybersecurity Fundamentals) & 210-255 SECOPS (Cisco Cybersecurity Operations)]

Course : CCNA Cybersecurity Operations

 

 

Certified Ethical Hacker C|EH v10

The Certified Ethical Hacker (C|EH v10) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need. (Exam : 312-50ECC/Vue)

Course : 312-50  Certified Ethical Hacher C|EH v10

 

 

CCNA Security

With a CCNA Security certification, a network professional demonstrates the skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats. (Exam : 210-260 IINS )

Course : CCNA Security

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure. (Exam : AZ-500 )

  Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

 

 

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Microsoft 365 Security Administrators proactively secure M365 enterprise and hybrid environments, implement and manage security and compliance solutions, respond to threats, and enforce data governance.


Exam :
MS-500
Course :
MS-500T01 Managing Microsoft 365 Identity and Access
MS-500T02 Implementing Microsoft 365 Threat Protection
MS-500T03 Implementing Microsoft 365 Information Protection
MS-500T04 Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

MCSA: Web Applications

Demonstrate your expertise at implementing modern web apps. Earning an MCSA: Web Applications certification qualifies you for a position as a web developer or web administrator. (Exams : 70-480 , 70-483 & 70-486)

Courses : 20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 , 20483  Programming in C# & 20486  Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications