Πιστοποιήσεις Τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής

Η INFOLAB υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες της πληροφορικής -ITs και Developers- τα οποία προετοιμάζουν τους ενδιαφερομένους για  διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποίησης τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής.

Εξερευνήστε τα Career Paths που σας προσφέρουμε.

Microsoft Certified Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust (Exam : AZ-900)

Course : AZ-900T00  Microsoft Azure Fundamentals 

 

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Azure Administrators implement, monitor, and maintain Microsoft Azure solutions, including major services related to compute, storage, network, and security (Exam : AZ-104)

 Course : AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure (Exam : AZ-500)

Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

 

Microsoft Certified: Azure Stack Hub Operator Associate

Candidates for the Azure Stack Hub Operator Associate certification are Azure administrators or Azure Stack Hub operators who provide cloud services to end users or customers from within their own datacenter using Azure Stack Hub. (Exam : AZ-600)

Course : AZ-600T00 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

 

Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate

Candidates for the Azure Network Engineer Associate certification should have subject matter expertise in planning, implementing, and maintaining Azure networking solutions, including hybrid networking, connectivity, routing, security, and private access to Azure services. (Exam : AZ-700)

Course : AZ-700T00 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

 

Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Microsoft Azure Developers design, build, test, and maintain cloud solutions, such as applications and services, partnering with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement these solutions. (Exam : AZ-204)

                       Course : AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

 

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft Azure Solutions Architects must have expertise in compute, network, storage, and security so that they can design solutions that run on Azure. (Exams : AZ-305)

Course : AZ-305 Designing Microsoft AZure Infrastructure Solutions

 

Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert

Azure DevOps professionals combine people, process, and technologies to continuously deliver valuable products and services that meet end user needs and business objectives. (Exam : AZ-400 + Certified Azure Administrator or Developer Associate)

Course : AZ-400T00 Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

Microsoft Certified Azure Data Fundamentals

Candidates for the Azure Data Fundamentals certification should have foundational knowledge of core data concepts and how they are implemented using Microsoft Azure data services. This certification is intended for candidates beginning to work with data in the cloud. (Exam : DP-900)

Course : DP-900T00  Microsoft Azure Data Fundamentals

 

Microsoft Certified Azure AI Fundamentals

This certification is an opportunity to demonstrate knowledge of common ML and AI workloads and how to implement them on Azure.

This certification is intended for candidates with both technical and non-technical backgrounds. Data science and software engineering experience are not required; however, some general programming knowledge or experience would be beneficial. (Exam : AI-900)

Course : AI-900T00 Microsoft Azure AI Fundamentals

 

Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate

The Azure Database Administrator implements and manages the operational aspects of cloud-native and hybrid data platform solutions built on Microsoft Azure data services and Microsoft SQL Server. The Azure Database Administrator uses a variety of methods and tools to perform day-to-day operations, including applying knowledge of using T-SQL for administrative management purposes. (Exam : DP-300)

Course : DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure

 

Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate

Azure AI Engineers use Cognitive Services, Machine Learning, and Knowledge Mining to architect and implement Microsoft AI solutions involving natural language processing, speech, computer vision, bots, and agents (Exam : AI-102)

Course : AI-102T00 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

 

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Azure Data Scientists apply Azure’s machine learning techniques to train, evaluate, and deploy models that solve business problems. (Exam : DP-100)

Course : DP-100T01 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

 

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate

Azure Data Engineers design and implement the management, monitoring, security, and privacy of data using the full stack of Azure data services to satisfy business needs. (Exam : DP-203)

Course : DP-203T00 Data Engineering on Microsoft Azure

Microsoft 365 Certified Fundamentals

Prove that you understand the options available in Microsoft 365 and the benefits of adopting cloud services, the Software as a Service (SaaS) cloud model, and implementing Microsoft 365 cloud service. (Exam:MS-900)

Course :MS-900T01 Microsoft 365 Fundamentals

 

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

Modern Desktop Administrators deploy, configure, secure, manage, and monitor devices and client applications in an enterprise environment. (Exams : MD-102)

Courses : MD-102 Modern Desktop Administrator Associate

 

Microsoft 365 Certified: Developer Associate

Microsoft 365 Developers design, build, test, and maintain applications and solutions that are optimized for the productivity and collaboration needs of organizations using the Microsoft 365 platform.

Microsoft 365 Developers are proficient in the Microsoft identity and Microsoft Graph. They have general knowledge on UI elements (including Adaptive Cards and UI Fabric), Integration Points (including Microsoft Teams, Office Add-ins, SharePoint Framework, Actionable Messages), and determining workload platform targets. (Exam : MS-600)

Course : MS-600T00 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

 

Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate

Microsoft Teams Administrators configure, deploy, and manage Office 365 workloads for Microsoft Teams that focus on efficient and effective collaboration and communication in an enterprise environment.

Microsoft Teams Administrators must be able to plan, deploy, and manage Teams: chat, apps, channels, meetings, audio conferences, live events, and calls. (Exam : MS-700)

Course : MS-700T00 Managing Microsoft Team

 

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Enterprise Administrators evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services. (Exam : MS-102)

Courses : MS-102 Microsoft 365 Administrator

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

Power Platform Fundamentals

Whether you’re a beginning technical professional, student, or business user, this certification will prove your knowledge in the business value and product capabilities of Microsoft Power Platform. Create simple Power Apps, connect data with Microsoft Dataverse, build a Power BI Dashboard, automate a process with Power Automate, or build a chatbot with Power Virtual Agents. (Exam : PL-900)

Course : PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals

 

Microsoft Power Platform App Maker

If you’re a business professional with deep expertise in your solution domain and you want to use your passion for building Microsoft Power Platform solutions to simplify, automate, and transform tasks and processes for your team, this certification is designed for you. You must have the skills to accomplish key technical business analyst tasks, such as data modeling, basic UX design, requirements analysis, and process analysis. (Exam : PL-100)

Course : PL-100 Microsoft Power Platform App Maker

 

Microsoft Power Platform Functional Consultant

Are you a functional consultant, data analyst, or developer looking to hone your consulting and configuration skills, or solution architect on a path to the solution architect certification? Or maybe you’re an IT professional with knowledge and experience configuring Microsoft Power Platform. If this describes you and you’re familiar with using Power Platform components to extend and customize Microsoft apps and services such as Teams, Dynamics 365, Excel, and Word, explore how the Microsoft Power Platform Functional Consultant Associate certification can help enhance your career and make you a key member of your team. This certification indicates to the world that you’re considered qualified to build and implement solutions that use Power Apps, Power BI, and Power Virtual Agents. (Exam : PL-200)

Course : PL-200 Microsoft Power Platform Functional Consultant

 

Microsoft Power BI Data Analyst

As a candidate for this certification, you should deliver actionable insights by working with available data and applying domain expertise. You should: provide meaningful business value through easy-to-comprehend data visualizations, enable others to perform self-service analytics, deploy and configure solutions for consumption. (Exam : PL-300)

Course : PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

 

Microsoft Power Platform Developer

If you have a passion for designing, developing, testing, securing, and troubleshooting Microsoft Power Platform solutions, this certification could be for you. To earn this certification, you must be able to implement components of a solution that include application enhancements, custom user experiences, system integrations, data conversions, and custom process automation.(Exam : PL-400)

Course : PL-400 Microsoft Power Platform Developer

 

Microsoft Power Automate RPA Developer

If you’re a developer with a keen interest in providing automated solutions for your organization, this certification could be a great fit for you. You know how to automate Windows-based, browser-based, and terminal-based applications time-consuming and repetitive processes by using a mix of approaches like UI, API, and database automations. (Exam : PL-500)

Course : PL-500 Microsoft Power Automate RPA Developer

 

Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI

Candidates for the Azure Enterprise Data Analyst Associate certification should have subject matter expertise in designing, creating, and deploying enterprise-scale data analytics solutions. (Exam : DP-500)

Course : DP-500 Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI

 

Power Platform Solution Architect

If you’re looking to prove your expertise as a Microsoft Power Platform or Microsoft Dynamics 365 solution architect, or if you’re a developer or a senior consultant ready to take the next step to become a solution architect, this expert certification can help you move forward in your career. (Exam : PL-600)

Course : PL-600 Power Platform Solution Architect

Windows Server Hybrid Administrator Associate

As a candidate for the Windows Server Hybrid Administrator Associate certification, you should have subject matter expertise in configuring and managing Windows Server on-premises, hybrid, and infrastructure as a service (IaaS) platform workloads.(Exam : AZ-800 + AZ-801)

                       Courses : AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure  + AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

Whether you are a business stakeholder, functional consultant at the start of your career or a student, this certification is a validation of your broad knowledge of the customer engagement apps in Microsoft Dynamics 365, including marketing capabilities, and the automation of the sales, service and support lifecycles. (Exam : MB-910)

Course : MB-910  Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

 

Dynamics 365 Fundamentals (ERP)

Whether you are a business stakeholder, functional consultant at the start of your career or a student, jump-start your career by validating your skills with the Dynamics 365 fundamentals (ERP) certification. Earning this certification demonstrates a broad understanding of Dynamics 365 finance and operations apps – specifically, how business operations and finance teams can leverage the power of this solution to achieve new levels of efficiency and effectiveness across the enterprise. (Exam : MB-920)

Course : MB-920  Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP)

 

Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate

If you’re a functional consultant, a professional working with Microsoft Dynamics 365 Sales, or a developer looking to hone your consulting skills, this certification could help give your career a boost. This certification lets you market yourself more effectively for projects and shows your organization that you can use Dynamics 365 Sales to empower the sales force. (Exam : MB-210)

 Course : MB-210 Microsoft Dynamics 365 Sales

 

Dynamics 365 Marketing Functional Consultant Associate

If you’re a functional consultant, a professional using Microsoft Dynamics 365 Marketing in your organization’s day-to-day business operations, or a developer looking to hone your consulting skills, this certification could help give your career a boost and could enable you to position yourself more effectively for projects and promotions. As a candidate for this certification, you have knowledge and experience on Dynamics 365 model-driven applications and data modeling principles, plus you can configure Microsoft Power Platform. You implement marketing initiatives, like campaigns, emails, and customer journeys. You have experience working with an organization’s stakeholders to gather requirements and implement Dynamics 365 Marketing solutions. Additionally, you perform tasks like configuring Dynamics 365 Marketing and setting up Dynamics 365 organizational security. You even extend Dynamics 365 solutions using Microsoft Power Platform components, such as Power Automate and Power Apps. (Exam : MB-220)

 Course : MB-220 Microsoft Dynamics 365 Marketing

 

Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate

If you’re a functional consultant responsible for configuring and implementing Dynamics 365 Customer Service solutions for customers, you can use this certification to shine a light on your skills and to help advance your career. A Dynamics 365 Customer Service functional consultant implements solutions that focus on customer service, quality, reliability, efficiency, and customer satisfaction. As a functional consultant, you know how to work with project managers, developers, and solution architects. You need a minimum of one to three years of experience as a functional consultant implementing Dynamics 365. (Exam : MB-230)

 Course : MB-230 Microsoft Dynamics 365 Customer Service

 

Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate

If you’re a functional consultant responsible for configuring and implementing Dynamics 365 Field Service solutions for customers, you’re a good fit for this certification, which can highlight your skills and help advance your career. A Dynamics 365 Field Service functional consultant is responsible for implementing solutions that manage and optimize resources that complete the field service life cycle. As a functional consultant, you know how to work with project managers, developers, and solution architects. You should have a minimum of one to three years of experience as a functional consultant implementing Dynamics 365. (Exam : MB-240)

 Course : MB-240 Microsoft Dynamics 365 Field Service

 

Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate

Use this certification to prove your skills and help advance your career. If you have experience as a finance analyst, who assesses business requirements this is the certification for you. You will learn to translate business requirements into successful business processes and solutions based on industry best practices. You need to have experience in configuring and using Dynamics 365 Finance to meet business requirements. (Exams : MB-300 + MB-310)

 Courses : MB-300  Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations + MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance

 

Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Associate

As a candidate for the Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Associate certification, you’re a functional consultant or a business user with a fundamental understanding of supply chain management industry standards. You have experience configuring and implementing Dynamics 365 Supply Chain Management to meet the needs of your organization. You’re a key resource who works with developers, solution architects, project managers, and functional consultants in finance, commerce, and manufacturing. (Exam : MB-330)

 Course : MB-330 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

 

Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer Associate

If you’re a developer who works with functional consultants and solution and technical architects, and you’re accountable for translating requirements into critical system functionality with finance and operations apps in Dynamics 365, you could use this certification to advance your career. You must have experience providing fully realized solutions using standardized application coding patterns, extensible features, and external integrations. (Exam : MB-500)

 Course : MB-500 Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (Data) Specialist

This exam measures your ability to accomplish the following technical tasks: design Dynamics 365 Customer Insights – Data solutions; ingest data into Customer Insights – Data; create customer profiles through data unification; implement AI predictions in Customer Insights – Data; configure measures and segments; configure third-party connections; and administer Customer Insights – Data. (Exam : MB-260)

 Course : MB-260T00–A: Microsoft Customer Insights – Data Specialty

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert

This exam measures your ability to accomplish the following technical tasks: configure products; configure production prerequisites; implement production methods; configure production control; and describe and implement additional supply chain management features. (Exam : MB-335)

 Course : MB-335T00—A: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Expert

Finance and Operations Apps Solution Architect

This exam measures your ability to accomplish the following technical tasks: architect solutions; define solution strategies; manage implementations; and manage testing. (Exam : MB-700)

 Course : MB-700T00–A: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect

CCNA Cyber Ops

The CCNA Cyber Ops certification prepares candidates to begin a career working with associate-level cybersecurity analysts within security operations centers. [(Exams : 210-250 SECFND (Cisco Cybersecurity Fundamentals) & 210-255 SECOPS (Cisco Cybersecurity Operations)]

Course : CCNA Cybersecurity Operations

 

Certified Ethical Hacker C|EH v12

The Certified Ethical Hacker (C|EH v12) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need. (Exam : 312-50ECC/Vue)

Course : 312-50 Certified Ethical Hacker C|EH v12

 

CCNA Security

With a CCNA Security certification, a network professional demonstrates the skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats. (Exam : 210-260 IINS – Last date to test: February 23, 2020)

Course : CCNA Security

 

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Whether you’re a student, business user, or IT professional, this certification ensures you have a firm grasp of a range of topics in the rapidly growing field of cybersecurity. This fundamentals certification can serve as a steppingstone if you’re interested in advancing to role-based certifications in security operations, identity and access management, and information protection.  (Exam : SC-900)

Course : SC-900T00  Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure. (Exam : AZ-500 )

  Course : AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies

 

Microsoft Security Operations Analyst

Microsoft security operations analysts reduce organizational risk by rapidly remediating active attacks in the environment, advising on improvements to threat protection practices, and referring violations of organizational policies to appropriate stakeholders. They perform triage, incident response, vulnerability management, threat hunting, and cyber threat intelligence analysis. (Exam : SC-200 )

  Course : SC-200 Microsoft Security Operations Analyst

 

Microsoft Identity and Access Administrator

The Microsoft identity and access administrator designs, implements, and operates an organization’s identity and access management systems by using Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), part of Microsoft Entra. They configure and manage authentication and authorization of identities for users, devices, Azure resources, and applications. (Exam : SC-300 )

  Course : SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator

 

Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365

Candidates for this certification are information protection and compliance administrators who plan and implement risk and compliance controls in the Microsoft Purview compliance portal. (Exam : SC-400 )

  Course : SC-400 Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365

 

Microsoft Cybersecurity Architect

As a Microsoft cybersecurity architect, you translate a cybersecurity strategy into capabilities that protect the assets, business, and operations of an organization. You design, guide the implementation of, and maintain security solutions that follow Zero Trust principles and best practices, including security strategies for identity, devices, data, applications, network, infrastructure, and DevOps. Plus, you design solutions for Governance and Risk Compliance (GRC), security operations, and security posture management. (Exam : SC-100)

Course : SC-100 Microsoft Cybersecurity Architect

CCNA  – NEW Certification

The NEW Cisco CCNAv7 program offers comprehensive associate-level training and certification focused on the solutions and technologies you need to implement and administer a broad range of modern networking and IT infrastructure. Certification requires one exam, 200-301 that covers a broad range of fundamentals you need for any direction you want to go: network fundamentals, network access, IP connectivity, IP services, security fundamentals, and automation and programmability. Earning that logo proves that you have real-world skills for real-world jobs

Exam :200-301 CCNA

Course : CCNA

 

Cisco Certified CyberOps Associate – NEW Certification

The Cisco Certified CyberOps Associate  certification prepares candidates for today’s associate-level job roles in security operations centers (SOCs).

Exam : 200-201 CBROPS

Course : Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals

 

 

CCNP Enterprise – NEW Certification

The CCNP Enterprise certification program prepares the canditates for today’s professional-level job roles in networking technologies. One of the industry’s most respected certifications, CCNP validates the core knowledge you need while providing the flexibility to choose a focus area.

To earn CCNP Enterprise, you pass two exams: a core exam and a concentration exam of your choice.

Core exam:

350-401 ENCOR        Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Concentration exams (choose one):

300-410 ENARSI       Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

300-415 ENSDWI      Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300)

300-420 ENSLD         Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD)

300-425 ENWLSD     Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD)

300-430 ENWLSI      Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI)

300-435 ENAUTO     Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI)

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Cisco εδώ….

ITIL® 4 Foundation

ITIL® 4 Foundation enables candidates to look at IT Service Management through an end-to-end operating model for the creation, delivery and continual improvement of tech-enabled products and services. (Exam : ITIL 4 Foundation )

Course :  ITIL® 4 Foundation

 

Δείτε όλες τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις ITIL ® από την Peoplecert εδώ….