Πιστοποιήσεις Τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής

Η INFOLAB υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες της πληροφορικής -ITs και Developers- τα οποία προετοιμάζουν τους ενδιαφερομένους για  διεθνώς αναγνωρισμένες επαγγελματικές πιστοποίησης τεχνικών γνώσεων Πληροφορικής.

Εξερευνήστε τα Career Paths που σας προσφέρουμε.

Microsoft Certified Azure Fundamentals

Prove that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust.

 

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Azure Administrators implement, monitor, and maintain Microsoft Azure solutions, including major services related to compute, storage, network, and security

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure.

 

Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate

Azure AI Engineers use Cognitive Services, Machine Learning, and Knowledge Mining to architect and implement Microsoft AI solutions involving natural language processing, speech, computer vision, bots, and agents.

 

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Azure Data Scientists apply Azure’s machine learning techniques to train, evaluate, and deploy models that solve business problems.

 

 

Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate

Azure Data Engineers design and implement the management, monitoring, security, and privacy of data using the full stack of Azure data services to satisfy business needs.

 

Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Microsoft Azure Developers design, build, test, and maintain cloud solutions, such as applications and services, partnering with cloud solution architects, cloud DBAs, cloud administrators, and clients to implement these solutions.

 

Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert

Azure DevOps professionals combine people, process, and technologies to continuously deliver valuable products and services that meet end user needs and business objectives.

 

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft Azure Solutions Architects must have expertise in compute, network, storage, and security so that they can design solutions that run on Azure.

 

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

Microsoft 365 Certified Fundamentals

Prove that you understand the options available in Microsoft 365 and the benefits of adopting cloud services, the Software as a Service (SaaS) cloud model, and implementing Microsoft 365 cloud service.

 

 

Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Microsoft 365 Messaging Administrators deploy, configure, manage, and monitor messaging infrastructure, permissions, client access, mail protection, and mail flow in both on-premises, hybrid, and cloud enterprise environments.

 

 

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

Modern Desktop Administrators deploy, configure, secure, manage, and monitor devices and client applications in an enterprise environment.

 

 

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Microsoft 365 Security Administrators proactively secure M365 enterprise and hybrid environments, implement and manage security and compliance solutions, respond to threats, and enforce data governance.

 

 

Microsoft 365 Certified: Teamwork Administrator Associate

Microsoft 365 Teamwork Administrators configure, deploy, and manage Office 365 workloads that focus on efficient and effective collaboration, such as SharePoint (online, on-premises, and hybrid), OneDrive, and Teams

 

 

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Microsoft 365 Enterprise Administrators evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services.

 

 

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

MCSA: BI Reporting

This certification demonstrates your expertise in analyzing data with both Power BI and Excel. Earning an MCSA: BI Reporting demonstrates knowledge relevant to data analysis, data visualization, modeling, dashboards, and direct connectivity to data sources in Excel and Power BI.

 

 

MCSA: SQL 2016 BI Development

This certification validates your extract, transform, and load (ETL) and data warehouse skills, along with those for implementing BI solutions using multidimensional and tabular data models and online analytical processing (OLAP) cubes. Earning an MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development certification qualifies you for a position as a BI developer.

 

 

MCSA: SQL 2016 Database Administrator

This certification demonstrates your skills with database installation, maintenance, configuration, and provisioning tasks. Earning an MCSA: SQL 2016 Database Administration certification qualifies you for a position as a database administrator or infrastructure specialist.

 

 

MCSA: SQL 2016 Database Developer

This certification demonstrates your skills as a database professional, for both on-premises and cloud-based databases. Earning an MCSA: SQL 2016 Database Development certification qualifies you for a position as a database developer.

 

 

MCSE : Data management & Analytics

Demonstrate your broad skill sets in SQL administration, building enterprise-scale data solutions, and leveraging business intelligence data – both on-premises and in cloud environments. Earning an MCSE: Data Management and Analytics certification qualifies you for such jobs as database analyst, database designer, and business intelligence analyst.

 

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

MCSA: Windows Server 2016

Prove your mastery of the primary set of Windows Server 2016 skills required to reduce IT costs and deliver more business value. Earning an MCSA: Windows Server 2016 certification qualifies you for a position as a network or computer systems administrator or as a computer network specialist, and it is the first step on your path to becoming a Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

 

 

MCSE: Core Infrastructure

This certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern data center, identity management, systems management, virtualization, storage, and networking. Earning an MCSE: Core Infrastructure certification qualifies you for such jobs as administrator, architect, computer support specialist, and information security analyst.

 

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft εδώ….

CCNA Routing & Switching

The CCNA Routing and Switching certification will not only prepare you with the knowledge of foundational technologies, but ensure you stay relevant with skill sets needed for the adoption of next generation technologies.

 

 

CCNA Cyber Ops  NEW

The CCNA Cyber Ops certification prepares candidates to begin a career working with associate-level cybersecurity analysts within security operations centers.

 

 

CCNA Security

With a CCNA Security certification, a network professional demonstrates the skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats.

 

CCNP Routing & Switching

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching certification validates the ability to plan, implement, verify and troubleshoot local and wide-area enterprise networks and work collaboratively with specialists on advanced security, voice, wireless and video solutions.

 

Δείτε όλες τις τεχνικές πιστοποιήσεις της Cisco εδώ….

ITIL® 4 Foundation – NEW

ITIL® 4 Foundation enables candidates to look at IT Service Management through an end-to-end operating model for the creation, delivery and continual improvement of tech-enabled products and services.

 

ITIL®  Foundation

ITIL Foundation is the entry level certification, providing general awareness of the key elements, terminology and concepts of ITIL®. This module also covers the links between lifecycle stages, the processes used and their contribution to service management practices.

 

ITIL® Practitioner

ITIL® Practitioner has been developed with the aim to help organisations and individuals increase the value they obtain from ITIL through practical guidance to adopt and adapt the framework to support the business.

 

ITIL® Service Operation

ITIL® Intermediate Service Operation (SO) is one of five ITIL® Service Lifecycle modules. It focuses on the functions, principles, processes and operational activities that enable individuals and organisations to successfully manage how their products and services perform, helping them improve their IT Service Management.

 

ITIL® Service Desing

ITIL® Intermediate Service Design (SD) is one of five ITIL Service Lifecycle modules. It focuses on the design of IT services and covers the architectures, processes, policies and documentation that enables you to design services that meet the needs of the organisation or programme.

 

Δείτε όλες τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις ITIL ® από την Peoplecert εδώ….

CCNA Cyber Ops  NEW

The CCNA Cyber Ops certification prepares candidates to begin a career working with associate-level cybersecurity analysts within security operations centers.

 

 

Certified Ethical Hacker C|EH v10

The Certified Ethical Hacker (C|EH v10) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need.

 

 

CCNA Security

With a CCNA Security certification, a network professional demonstrates the skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats.

 

 

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Azure Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data, applications, and networks in cloud and hybrid environments as part of end-to-end infrastructure.

 

 

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Microsoft 365 Security Administrators proactively secure M365 enterprise and hybrid environments, implement and manage security and compliance solutions, respond to threats, and enforce data governance.

MCSA: Web Applications

Demonstrate your expertise at implementing modern web apps. Earning an MCSA: Web Applications certification qualifies you for a position as a web developer or web administrator.